CO₂-Prestatieladder


In 2050 willen wij klimaatneutraal zijn. Dat betekent onder andere dat we als doel hebben om geen broeikasgassen meer uit te stoten. Dit geldt voor onze eigen organisatie, maar ook als uitgangspunt voor onze leveranciers en andere partners waarmee wij samenwerken.

CO2-Prestatieladder

We maken bij dit doel gebruik van de CO₂-prestatieladder. Dit is een aanpak die is ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Wat is de CO₂-Prestatieladder?

De CO₂-Prestatieladder helpt ons om er achter te komen hoeveel CO₂ we uitstoten en om ervoor te zorgen dat dat steeds minder wordt. We gebruiken de CO₂-Prestatieladder om:

  • Inzicht te krijgen in onze eigen energiestromen en CO₂-uitstoot
  • Doelen en maatregelen op te stellen om CO₂-uitstoot te verminderen
  • Medewerkers en partners bewust maken van ons CO₂-beleid
  • Deel te nemen aan plannen en ideeën in de sector om de uitstoot van CO₂ te verminderen.

Elk jaar doen we ons best om minder CO₂ uit te stoten. Ben je benieuwd naar hoe we omgaan met CO₂?

1000 certificaten CO₂-Prestatieladder

Inmiddels zijn er al 1000 certificaten uitgereikt voor de CO₂-Prestatieladder.

Het Hoogheemraadschap van Delfland ontving het 1000ste certificaat. Zo zag de uitreiking van het 1000ste certificaat eruit:

Heb je vragen of ideeën? Mail naar duurzaamcirculair@hhdelfland.nl