Delflands vastgoed


Delfland heeft circa 3.000 kadastrale percelen in eigendom. De meeste van deze percelen hebben een waterstaatkundige functie en zijn betrokken bij onze bedrijfsvoering. Een klein deel van de percelen is dat niet (meer) en zijn van oudsher in eigendom. Delfland krijgt frequent verzoeken van derden voor het gebruik van onroerend goed, zoals particulieren en bedrijven die percelen grond willen huren of kopen. Delfland gaat transparant om met deze verzoeken.

Op deze pagina publiceert Delfland bekendmakingen van voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u via het emailadres vastgoed@hhdelfland.nl met ons in contact treden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 8 juli 2024

DMS: 2334562

Dossiernummer: 2023/157

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens over te gaan tot heruitgifte van erfpacht van het blooteigendom aan een bij Delfland bekende partij.

Het blooteigendom is kadastraal bekend:  
Gemeente Maassluis, sectie D, nummer 9442

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2023/157 in uw correspondentie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie: 11 juli 2024

DMS: 2336009

Dossiernummer: 2019/210

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een perceel grond te verkopen aan een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: het verkopen van een gedeelte van circa 185 m2 van een perceel grond.

Kadastraal bekend: gemeente Naaldwijk, sectie F, nummer 607.

Plaatselijk bekend: Verkadestraat (ongenummerd) te Maasdijk.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2019/210 in uw correspondentie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum publicatie : 15 juli 2024

DMS: 2326332

Dossiernummer: 2024/113

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens over te gaan tot uitgifte in erfpacht van een perceel grond aan een bij Delfland bekende partij.

Kadastraal bekend: ‘s-Gravenzande, sectie N, nummers 1307 en 1635

Plaatselijk bekend: Maasdijk te ‘s-Gravenzande

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2024/113 in uw correspondentie.