Delflands vastgoed


Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft circa 3.000 kadastrale percelen in eigendom. De meeste van deze percelen hebben een waterstaatkundige functie en zijn betrokken bij de bedrijfsvoering van Delfland.

Een klein deel van de percelen is dat niet (meer) en zijn van oudsher in eigendom. Delfland krijgt frequent verzoeken van derden voor het gebruik van zijn onroerend goed. Dit zijn onder andere verzoeken van particulieren en bedrijven voor het huren of kopen van percelen grond.

Delfland wenst op een transparante en openbare wijze om te gaan met deze verzoeken.

Op deze pagina publiceert Delfland bekendmakingen van voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u via het emailadres vastgoed@hhdelfland.nl met ons in contact treden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Verkoop nabij Molenwetering

Datum publicatie: 30 juni 2022/ DMS: 2104630

Dossiernummer: 2019/131

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een perceel grond te verkopen aan een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: het verkopen van een gedeelte (circa 1.000 m²) van een perceel grond

Kadastraal bekend: Rijswijk, sectie I, nummer 4252.

Plaatselijk bekend: Molenwetering ong. te Rijswijk.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2019/131 in uw correspondentie.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Verkoop nabij Rodenrijseweg 74

Datum publicatie : 30 juni 2022/ DMS: 2105503

Dossiernummer : 2020/160

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een perceel grond te verkopen aan een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: verkopen van 115 m2 grond

Kadastraal bekend: Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummer 12029 (gedeeltelijk)

Plaatselijk bekend: Rodenrijseweg naast 74 te Berkel en Rodenrijs

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2020/160 in uw correspondentie.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Verkoop nabij Commandeurskade 26

Datum publicatie : 30 juni 2022/ DMS: 2105492

Dossiernummer : 2021/23

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een gedeelte van een perceel grond te verkopen aan een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: het verkopen van een gedeelte (circa 200m2) van een perceel grond

Kadastraal bekend: Maasland, sectie I, nummer 1636

Plaatselijk bekend: nabij Commandeurskade 26 te Maasland

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2021/23 in uw correspondentie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Verkoop nabij Rodenrijseweg 70

Datum publicatie : 30 juni 2022/ DMS: 2105493

Dossiernummer : 2022/91

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een gedeelte van een perceel te verkopen aan een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: verkopen van circa 70 m2 grond

Kadastraal bekend: Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummer 10230(gedeeltelijk)

Plaatselijk bekend: Rodenrijseweg nabij huisnummer 70 te Berkel en Rodenrijs

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2022/91 in uw correspondentie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

RVO Oosteinde

Datum publicatie: 20 juni 2022 / DMS: 2103603
Dossiernummer: 2021/221

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens over te gaan tot het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: vestigen recht van opstal voor een bestaande brug.
Kadastraal bekend: gemeente Nootdorp, sectie A, nummer 6513.
Plaatselijk bekend: nabij de Oosteinde 4A (2631 PL) in Nootdorp.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2021/221 in uw correspondentie.

RVO Wilgenweg

Datum publicatie: 20 juni 2022 / DMS: 2103643
Dossiernummer: 2021/28

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens over te gaan tot het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: vestigen recht van opstal voor een bestaande brug.
Kadastraal bekend: gemeente Pijnacker, sectie C, nummer 12177.
Plaatselijk bekend: nabij de Wilgenweg 82A (2641 NX) in Pijnacker.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2021/28 in uw correspondentie.

RVO Oude Leedeweg

Datum publicatie: 20 juni 2022 / DMS: 2103668
Dossiernummer: 2021/29

Het Hoogheemraadschap van Delfland is voornemens over te gaan tot het vestigen van een recht van opstal ten behoeve van een bij Delfland bekende partij.

Voornemen: vestigen recht van opstal voor een bestaande brug.
Kadastraal bekend: gemeente Pijnacker, sectie C, nummer 12180.
Plaatselijk bekend: nabij de Oude Leedeweg 82 (2641 SH) in Pijnacker.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl. Vermeld altijd het dossiernummer 2021/29 in uw correspondentie.

RVO Rodenrijseweg

Datum publicatie : 15 juni 2022 / DMS: 2102946
Dossiernummer : 2019/80

Delfland is voornemens om over te gaan tot het vestigen van een recht van opstal op een perceel, aan een bij het Hoogheemraadschap van Delfland bekende partij:

Voornemen: vestigen recht van opstal voor een bestaande brug.

Kadastraal bekend: gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummers 11946 en 11950.

Plaatselijk bekend: nabij de Rodenrijseweg 54 (2651 BV) in Berkel en Rodenrijs.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl Vermeld altijd het dossiernummer 2019/80 in uw correspondentie.

>>>>>>>>>

Opstalrechten Pijnacker

Datum publicatie : 15 juni 2022 / DMS: 2103273
Dossiernummer: 2020-210

Delfland is voornemens rechten van opstal te vestigen ten behoeve van een bij het Hoogheemraadschap van Delfland bekende partij.

Voornemen: vestigen recht van opstal voor zeven verschillende bruggen/duikers:

 • Kadastraal bekend: Pijnacker, sectie C, nummer 12192, groot ± 39 m²
  Plaatselijk bekend: brug oostzijde Zilverreigerdreef te Pijnacker.
 • Kadastraal bekend: Pijnacker, sectie C, nummer 12194, groot ± 35 m²
  Plaatselijk bekend: brug nabij Speenkruid te Pijnacker.
 • Kadastraal bekend: Pijnacker, sectie C, nummer 12203, groot ± 31 m²
  Plaatselijk bekend: brug nabij Gruttoweide te Pijnacker.
 • Kadastraal bekend: Pijnacker, sectie D, nummer 593, groot ± 9 m²
  Pijnacker, sectie C, nummer 12208 groot ± 8 m²
  Plaatselijk bekend: brug nabij Torenvalkweide te Pijnacker.
 • Kadastraal bekend: Pijnacker, sectie C, nummer 12206, groot ± 1 m²
  Pijnacker, sectie D, nummer 590, groot ± 10 m²
  Plaatselijk bekend: brug nabij de Zuidweg te Pijnacker.
 • Kadastraal bekend: Pijnacker, sectie C, nummer 12197, groot ± 20 m²
  Pijnacker, sectie D, nummer 584, groot ± 24 m²
  Plaatselijk bekend: duiker, westzijde Zilverreigerdreef – Zuidweg te Pijnacker.
 • Kadastraal bekend: Pijnacker, sectie C, nummer 12200, groot ± 60 m²
          Pijnacker, sectie D, nummer 587, groot ± 31 m²
  Plaatselijk bekend: brug nabij Waterhoen te Pijnacker.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl Vermeld altijd het dossiernummer 2020-210 in uw correspondentie.

>>>>>>>>>>>>

RVO Molenweg

Datum publicatie : 15 juni 2022 / DMS: 2102944
Dossiernummer : 2022/54

Delfland is voornemens om over te gaan tot het vestigen van een recht van opstal op
een perceel, aan een bij het Hoogheemraadschap van Delfland bekende partij:

Voornemen: vestigen recht van opstal voor een bestaande brug.

Kadastraal bekend: gemeente Nootdorp, sectie C, nummer 2698 gedeeltelijk.

Plaatselijk bekend: nabij de Molenweg 27 en 29 (2631 AA) in Nootdorp.

Deze partij is de meest geschikte partij op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Delfland zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u contact opnemen met team Vastgoed via emailadres vastgoed@hhdelfland.nl Vermeld altijd het dossiernummer 2022/54 in uw correspondentie.

>>>>>>>>>

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft aan Van Ruijven Makelaardij in De Lier opdracht verstrekt tot het verkopen van een perceel tuinbouwgrond, groot 1.15 hectare, gelegen nabij de Groeneveldseweg 8A in De Lier.

De verkoop vindt plaats via NVM Online Bieden. Dit betekent dat belangstellenden via deze website, tot de vermelde einddatum & tijdstip, via de computer een bieding op de grond kunnen doen. Op de website zijn alle biedingen zichtbaar.

De verkoop is onder voorbehoud van gunning door Delfland, als opdrachtgever, maar gaat in principe naar de hoogste bieder. De verkoop wordt via de notaris afgerond binnen twee maanden na het gezamenlijk ondertekenen van de koopovereenkomst.

Met deze openbare biedprocedure voldoet Delfland aan het vereiste om de verkopen van haar overtollig onroerend goed toegankelijk, openbaar en transparant in de markt te zetten.

De informatie over het perceel en over de te volgen procedure zijn te vinden opwww.vanruijvenmakelaardij.nl.

Agrarische grond De Lier | Zoek agrarische grond te koop en te huur

NVM Online Bieden - Home (nvmbieden.nl)

U kunt ook bellen met de makelaar, de heer J.J.A. van Ruijven, telefoonnummer 0174- 515.254 / info@vanruijvenmakelaardij.nl