Stremmingen: overzicht en regelen


Ga je varen? Hier vind je de actuele afsluitingen en stremmingen voor vaarverkeer binnen Delfland. Ga je zelf werkzaamheden uitvoeren in vaarwater? Meld dit ons.

Stremmingen

Groot onderhoud vaarwegen Den Haag / Voorschoten

Van juli tot november 2023 wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan een vaarweg in Den Haag/Voorschoten. Bekijk de actuele stremming op de website van de provincie Zuid-Holland:

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/vaarwegen/vaarwegen/den-haag-voorschoten/groot-onderhoud/

Stremming Kromme Zweth en Monsterwatering

In een eerder afgegeven verkeersbesluit (documentnummer D-23-084273) is onverhoopt een verkeerde naam van de vaarweg opgenomen. Het besluit is wel beoordeelt op basis van de juiste locatie. Om onduidelijkheid voor de omgeving weg te nemen, is besloten het voorgaande verkeersbesluit te vervangen middels het huidige verkeersbesluit.

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat in de periode van 3 juli 2023 tot 30 november 2023 kadeverbeteringswerkzaamheden uitvoeren aan de regionale waterkeringen langs de Kromme Zweth en de Groeneveldsche- of Monsterwatering. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wil de melder zowel de Kromme Zweth en de Groeneveldsche- of Monsterwatering geheel stremmen voor al het vaarverkeer. Hierbij worden beiden watergangen niet gelijktijdig gestremd, zodat er altijd een omleidingsroute beschikbaar is voor het vaarverkeer.

Stremming Dulder

In de periode van 2 oktober 2023 tot 1 december 2023 wordt de beschoeiing vervangen ter plaatse van de stremming in de Dulder (ter hoogte van de Molenwetering 6 te Rijswijk).

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden moet de vaarweg geheel worden gestremd om de veiligheid te garanderen. De stremming zal ongeveer 10 werkdagen plus daarbinnen gelegen niet-werkdagen aanwezig zijn en enkel wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd of de voorzieningen hiervoor aanwezig zijn in de Dulder.

Aan beide zijden van de stremming worden minimaal één week voor de stremming informatieborden geplaatst over de daadwerkelijke stremming voor al het vaarverkeer.

Stremming Zijde, De Lier

Hoogheemraadschap van Delfland gaat in de periode van 9 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 kadewerkzaamheden uitvoeren ter hoogte van het perceel Oostbuurtseweg 43 te De Lier uitvoeren.

Om de vlotte en veilige doorvaart te garanderen, wordt niet de gehele vaarweg gestremd, maar zal er een versmalling van de vaarweg plaatsvinden, zodat de Zijde slechts gedeeltelijk is gestremd en met aangepaste verkeersregels de werkzaamheden door het vaarverkeer kunnen worden gepasseerd.

Stremming Strijp

De gemeente Rijswijk gaat in de periode van 1 november 2023 tot en met 1 maart 2024 de oeverbescherming en beschoeiingen vervangen langs de Strijp tussen de Sammersweg en de S.W. Churchilllaan te Rijswijk. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren ter plaatse van de Strijp, wordt de Strijp volledig gestremd voor al het vaarverkeer.

Stremming Zweth en Monsterwatering

Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. gaat in de periode van 6 november 2023 tot 17 november 2023 werkzaamheden uitvoeren in zowel de Zweth als de Groeneveldsche- of Monsterwatering en daarom zijn deze vaarwegen stremmen voor alle vaarverkeer. De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van een tweetal sets van remmingswerken en het herstellen van een fietsbrug over de Zweth. De stremming moet direct worden opgeheven wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Stremming Zweth

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat in de periode van 13 november 2023 tot en met 15 december 2023 werkzaamheden uitvoeren aan de bestaande golfbrekers in de Zweth. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt gewerkt vanaf een ponton welke in de vaarweg komt te liggen. Hierdoor wordt de aangewezen vaarweg de Zweth gedeeltelijk gestremd voor alle vaarverkeer. Op gepaste snelheid is het toegestaan de werkzaamheden te passeren.

Stremming Zweth bij Den Hoorn

De Westlandse Entree gaat in de periode van 1 april 2024 tot 28 februari 2025 werkzaamheden uitvoeren aan het tussensteunpunt van de brug over de Zweth (nabij Lotsweg 14, Den Hoorn). Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden moet de vaarweg gedeeltelijk worden gestremd om de veiligheid te garanderen. Er blijft een vaarbreedte van 10 meter over gedurende stremming. Aan beide zijden van de stremming worden minimaal één week voor de stremming informatieborden geplaatst over de daadwerkelijke stremming voor al het vaarverkeer

Stremming melden

Ga je werkzaamheden uitvoeren of organiseer je een evenement op het water waardoor je vaarwater belemmert? Het is belangrijk dit je dit ons op tijd meldt. Zo weten recreanten en rondvaarboten ruim van tevoren of een vaarroute beschikbaar is.

Hoe meld je een stremming? Klik op onderstaande knop en vul het formulier in. Stuur ook een kaart mee van de werklocatie. Op basis van jouw gegevens kijken we of er een stremmingsbesluit moet worden genomen. Op de vaarkaart kun je kijken of de werklocatie in vaarwater ligt.

Stremming melden