Internationale samenwerking: Blue Deal


Schoon water is de basis voor onze drinkwater- en voedselvoorziening. Schoon water is ook belangrijk voor een prettige leefomgeving en de biodiversiteit. Omdat water verder gaat dan onze landgrenzen vinden we het belangrijk om ook internationaal samen te werken met waterbeheerders. Zo delen we kennis en ervaring over waterkwaliteit en waterzuivering, maar leren wij ook van andere landen over de wijze waarop zij omgaan met droogte of wateroverlast.

Blue Deal

De Blue Deal is het programma voor internationale samenwerking van de waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het doel is om 20 miljoen mensen wereldwijd toegang geven tot voldoende, schoon en veilig water.

Delfland neemt deel aan de Blue Deal projecten in Colombia, Indonesië en Zuid-Afrika. Zo leren onze medewerkers met en van het buitenland tijdens werkbezoeken.

Wij ontvangen ook buitenlandse delegaties, die willen leren hoe Delfland het waterbeheer heeft georganiseerd. We laten zien hoe wij ons afvalwater zuiveren, het water keren met stevige dijken en duinen en wat we doen om de waterkwaliteit te verbeteren. Door het delen van kennis met elkaar ontstaan nieuw inzichten en ideeën en inspireren we elkaar om de wereld iets mooier te maken.

Blue Deal-congres 2023: samenwerken, kennis delen, inspireren

Blue Deal in Zuid-Afrika