Bestuur


Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur noemen we de verenigde vergadering. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door dijkgraaf en hoogheemraden. Het bestuur zorgt ervoor dat Delfland op een optimale manier omgaat met de zorg voor het water en de uitdagingen van de toekomst.