Bewust met duurzaamheid


In ons dagelijks werk merken wij als waterschap direct de gevolgen van het veranderende klimaat: we hebben vaker te maken met extreme droogte en neerslag. De zeespiegel stijgt en voldoende zoet water is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd wordt de vraag naar energie en grondstoffen steeds groter, terwijl kritische de voorraad van bepaalde grondstoffen uitgeput dreigen te raken. Er zijn steeds minder dieren en planten, terwijl deze heel belangrijk zijn voor het in stand houden van ecosystemen.

Wij werken er hard aan om zelf duurzamer te werken bij alles wat wij doen.

Onze ambitie

Onze samenleving draait op wat deze aarde ons te bieden heeft. Om dat ook in de toekomst mogelijk te maken, moeten en kunnen we in actie komen.

  • In de circulaire economie bestaat geen afval meer en worden grondstoffen steeds weer hergebruikt. Hierdoor behouden ze hun waarde. Uitputting van grondstoffen en de belasting van milieu gaan we hiermee tegen. In een circulaire economie gaan we binnen de draagkracht van de aarde efficiënt en maatschappelijk verantwoord om met producten, materialen en hulpbronnen.
  • Delfland wil de doelen behalen die zijn opgesteld in het internationale Klimaatakkoord van Parijs. Hierin hebben 195 landen afgesproken om de temperatuur op de wereld minder dan 2 graden te laten stijgen. Het doel is om de aarde niet eer dan 1,5 graden Celsius te laten stijgen.
  • Zoetwater is onze belangrijkste grondstof. Een waterschap bestaat vanwege het water. Daarom wil Delfland de duurzaamheid van de zoetwatervoorziening in ons beheergebied vergroten. Zoetwater dat in ons gebied aanwezig is, willen we zo veel mogelijk en zo goed mogelijk hergebruiken.
  • We letten goed op hoe we meer kansen kunnen benutten voor verbetering van de leefwereld van dieren en planten. Ons streven is om natuur en dieren niet in de weg te zitten in ons beleid en werkzaamheden. Bij de uitvoering van taken doen we ons best om de biodiversiteit te beschermen en waar mogelijk te versterken. Niet alleen in het water, maar ook op het land zijn wij aan zet om te zorgen dat de populaties groter en diverser worden.

Wat we doen om onze doelstellingen te behalen

Delfland is op vele gebieden actief om onze duurzame doelstellingen te halen. Bekijk de projecten die wij doen:

Wat jij kunt doen

Wij werken er hard aan om zelf duurzamer te werken bij alles wat wij doen. Wij kunnen jouw ideeën om nog duurzamer te worden goed gebruiken. Heb je vragen, ideeën of wil je samenwerken?

Mail ons via duurzaamcirculair@hhdelfland.nl

Onze doelen

Iedereen waterbewust

waterbewust

Maatwerk leveren

maatwerk

Energieneutraal in 2025

energieneutraal

Samenwerken

samenwerken

Doelen Delfland Circulair

In het programma Delfland Circulair werken wij aan de volgende doelen.

  • Wij streven ernaar in 2025 energieneutraal te zijn
  • In 2050 willen wij klimaatneutraal zijn
  • Wij willen onze eigen zoetwaterbronnen optimaal inzetten
  • Wij willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving door bij al onze taken en werkzaamheden rekening te houden met de kansen en bedreigingen voor de biodiversiteit
  • In 2030 willen wij 50% minder grondstoffen verbruiken
  • In 2050 streven wij ernaar 100% circulair te zijn

Samenwerking

We werken in ons duurzaamheidsstreven zoveel mogelijk samen met andere waterschappen, overheden, kennisinstituten, natuurorganisaties, bedrijven, inwoners en overige partners. Het landelijke klimaatakkoord is onze leidraad en we zijn actief binnen de Regionale Energie Strategie regio Rotterdam/Den Haag.