Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater

24 november 2023

Het college informeert binnenkort het algemeen bestuur van Delfland over de voortgang, werkwijze en uitgangspunten om de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) verder te verduurzamen. Zo krijgt het algemeen bestuur inzicht in de uitgangspunten die gehanteerd worden om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Bijvoorbeeld het voorkomen van verspillen van zoetwater.

Continu in beweging

Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater is een samenspel tussen wat er kan op een AWZI-locatie, welke milieukosten het met zich meebrengt en wat het oplevert. We willen het liefst grondstoffen maken waar een afnemer voor is en waarvan de vraag naar hulpstoffen en energie tijdens de productie beperkt is.

Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater is continu in beweging. AWZI's worden steeds aangepast als gevolg van groei, nieuwe ontwikkelingen en strengere eisen. Wetgeving, nieuw inzichten en procesverbeteringen hebben geleid tot innovaties op het gebied van energie en grondstoffenterugwinning. Delfland heeft al grote stappen gezet op het gebied van circulariteit. Denk aan de productie van groen gas en vloeibaar CO2.