Bewust met klimaat


Het klimaat in Nederland verandert. We krijgen te maken met een stijgende zeespiegel en steeds vaker extremer weer. Denk aan hoosbuien, langdurige droogte en bloedhete zomers met wel 35 graden. Bebouwde gebieden in de regio Delfland zijn kwetsbaar voor de gevolgen hiervan.

Gevolgen van extreem weer

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem, ook in Delfland. Door verstedelijking is er meer bebouwing. In onze regio zien we steeds meer straten, pleinen en betegelde tuinen. Regenwater kan daarom niet in de bodem wegzakken, maar stroomt direct af naar de riolering. Vooral bij hevige regenbuien kan dit leiden tot overlast en schade, zoals ondergelopen kelders. Dat geeft veel gedoe en brengt kosten met zich mee.

Doordat het regenwater direct naar de riolering stroomt, voeren we het overtollige regenwater af. Zonde! Want dat regenwater kunnen we beter vasthouden voor droge tijden. Samen kunnen we dit veranderen. Steeds meer mensen doen mee. Jij ook?

Wat kun jij doen?

Wil je zien hoe anderen hun tuin en buurt inrichten om beter voorbereid te zijn op extreem weer? Kijk dan op de website van Klimaatkrachtig en laat je inspireren.

Klimaatkrachtig Delfland

Gezamenlijke aanpak

Mensen wonen, werken en leven met plezier in de regio Delfland. Willen we dit ook in de toekomst zo houden dan is het noodzakelijk om nú – en samen – slimme klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Op daken, in tuinen en parken, pleinen en straten, de ondergrond, de riolering en het watersysteem. Van kleine tot grote initiatieven: iedereen kan en moet bijdragen. Want regenwater valt overal. Alleen samen maken we de regio klimaatkrachtig.

Klimaatkrachtig Delfland

Klimaatkrachtig Delfland is een initiatief van Hoogheemraadschap Delfland voor iedereen in de regio Delfland, dus ook voor jou. Het netwerk Klimaatkrachtig Delfland verbindt partijen, initiatieven en projecten. En we wisselen kennis en kunde met elkaar uit. Klimaatkrachtig Delfland inspireert en faciliteert om samen te werken. Zo zorgen we ervoor dat onze regio niet alleen bestand is tegen het veranderende klimaat, maar tegelijkertijd ook mooier en leefbaarder wordt!

Bekijk wat jij kunt doen!

Onze doelen

Iedereen waterbewust

waterbewust

Toekomstbestendig ingericht

maatwerk

Permanente monitoring

energieneutraal

Belangrijke partijen verbinden

samenwerken