Pers


Journalisten kunnen contact opnemen met een woordvoerder via de perstelefoon: 06 55 34 07 88. Vragen die niet dringend zijn kun je sturen naar communicatie@hhdelfland.nl.

Woordvoerders

Nathalie van Delft

 • Woordvoerder dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt
 • Omgevingswet, innovatie, toezicht & handhaving
 • 06 55 34 07 88
 • nvandelft@hhdelfland.nl

Nicolle Inklaar

 • Woordvoerder hoogheemraad Manita Koop
 • Waterpeil, grondwater & bodemdaling, cultureel erfgoed, klimaatadaptatie, droogte
 • Woordvoerder hoogheemraad Peter Ouwendijk
 • Dijken en kades, kust, vastgoed, financiën
 • 06 55 34 07 88
 • ninklaar@hhdelfland.nl

Nathalie Harder

 • Woordvoerder hoogheemraad Robert Tieman
 • Energietransitie, waterzuivering
 • Woordvoerder hoogheemraad Stijn van Boxmeer
 • Waterkwaliteit, KRW, recreatie, biodiversiteit
 • 06 55 34 07 88
 • naharder@hhdelfland.nl

Ahmet Olgun

Beeldbank

Feiten en cijfers

Juiste waterpeil

Met behulp van gemalen en goed doorstromende sloten en vaarten, kunnen we de waterstanden in het gebied op peil houden. Als er teveel water is, pompen we het naar hoger gelegen vaarten. Bij droogte kunnen we water het gebied inlaten.

Veilige dijken

Sterke duinen en dijken beschermen ons tegen (hoog)water. Als die 'waterkeringen' er niet zouden zijn, kunnen we hier niet wonen. Wij onderhouden deze keringen.

Schoon en gezond water

Het is belangrijk dat er voldoende schoon water in ons gebied is. Voor goed waterbeheer, voor de natuur én om ervan te kunnen genieten, zoals varen en watersport.

Water zuiveren

Met grote afvalwaterzuiveringsinstallaties zuiveren we al het vieze water afkomstig van huizen en bedrijven in het gebied. Als het water schoon genoeg is, lozen we het op de Nieuwe Waterweg of de Noordzee.

Corporate video