Waterbeheerprogramma


Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP6)

De Verenigde Vergadering van Delfland heeft in de vergadering van 10 maart 2022 het ‘Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP6)’ vastgesteld. Raadpleeg het WBP6 op deze overzichtelijke website:

https://wbp6.hhdelfland.nl/


Het WBP6 bestaat uit 3 niveaus:

  1. Op de pagina vind je rechtsboven het ‘WBP6 op hoofdlijnen’, waarin je tevens een leeswijzer kunt vinden.
  2. Via de knoppen ‘Thema’s’ en ‘Maatregelen’ kun je door het tweede niveau van het WBP6 navigeren.
  3. Bij elk thema vind je onder het kopje ‘Meer Weten?’ verwijzingen naar het derde niveau, de ‘Kennisbank’.