Maak ruimte voor water


Hitte, droogte, hevige regen; het weer verandert sterk. Water is daarom niet voor later. Water speelt vandaag. Maak ruimte voor water. Wij werken daarin graag samen. Lees hoe je dat met ons kunt doen.

Voor gemeenten

Voldoende ruimte voor water is belangrijker dan ooit voor gemeenten in het gebied van Delfland. Door klimaatveranderingen, maar ook door de woningbouwopgave in ons gebied. Bovendien staat in het coalitieakkoord dat bodem en water sturend gaan zijn bij de ruimtelijke planvorming. Dat vraagt nu om klimaatkrachtige maatregelen.

Als gemeente sta je daarin niet alleen. Benut onze eeuwenlange kennis en expertise om samen de uitdagingen op het gebied van waterbeheer en klimaat in ons gebied aan te gaan. Voor én met de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in onze regio.

Heb je vragen over het belang van ruimte voor water, of wat je concreet als gemeente kunt doen? Bel ons op (015) 260 81 08, mail naar gemeenteraadsverkiezingen@hhdelfland.nl of stuur ons online een bericht.

Voorbeelden zien ter inspiratie? Bekijk op deze kaart de projecten die al lopen in ons gebied.

Maak ruimte voor water

Voor ondernemers en inwoners

Het laaggelegen, drukbevolkte en -bebouwde gebied van Delfland is als geen ander kwetsbaar voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Extreem weer, zoals hevige regenval en droogte, zal ook onze regio in de toekomst vaker treffen, met grote risico’s op wateroverlast. Daarom is ruimte voor water zo belangrijk. Zodat water de grond in kan zakken, we het op kunnen vangen en de sloten en kanalen het kunnen afvoeren. Daar kun jij als inwoner of ondernemer bij helpen. Van groene daken tot het aanleggen van waterbuffers.

Heb je vragen over wat je zelf als ondernemer of bewoner kunt doen? Kijk dan eerst eens op de website van Klimaatkrachtig.

Heb je daarna nog vragen, of wil je weten hoe wij je kunnen helpen, bijvoorbeeld met de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie? Bel ons op (015) 260 81 08, mail naar loket@hhdelfland.nl of stuur ons online een bericht.

Interviews

In een korte serie interviews komen verschillende experts en inwoners aan het woord over het belang van ruimte voor water. Aan het woord komen:

  • Janneke Föllings en Sandra Fraikin van Delfland. Zij vertellen over de watervisie, een gespreksinstrument voor gemeenten.
  • Marit Bouwmeester, Olympisch kampioen zeilen. Zij vertelt waarom zij meedoet aan de campagne van Delfland
  • Jeroen Kramer, inwoner van Hoek van Holland en medewerker bij het Keringhuis. Hij vertelt over de stijging van de zeespiegel.