Legger


Delfland heeft de taak om te zorgen voor voldoende water, schoon water, het zuiveren van het afvalwater en bescherming tegen overstromingen. Dat doen we samen met anderen. Samen zorgen we ervoor dat onze waterstaatswerken in goede staat blijven. Hiervoor gebruiken wij de leggers.

Waterstaatswerken zijn onder andere: dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones, gemalen en stuwen. De legger is een juridisch instrument en is gebaseerd op de Waterwet en de Waterschapwet.

Regels

In de leggers geven wij voor elk waterstaatswerk aan waar het ligt en waaraan het moet voldoen. Maar ook wie welk soort onderhoud doet en waar de regels van Delfland gelden. Deze regels staan in de Keur Delfland, de bijbehorende Algemene Regels en de beleidsregels. Lees ook de flyer:

Duidelijke regels voor goed waterbeheer (pdf, 528 kB)

Leggerkaart en leggertekst

Delfland heeft zeven leggers. De leggers bestaan uit twee delen:

  • Leggerkaart: een geografische kaart met de digitale verbeelding van de legger.
  • Leggertekst: het tekstuele deel van de legger.

De leggerkaart moet samen met de leggertekst gelezen worden.

Leggerkaart

De leggerkaart is de digitale verbeelding van de legger. Het is een interactieve kaart van het gebied van Delfland en ziet er uit als een wegenkaart. In plaats van wegen staan er waterstaatswerken op. De leggerkaart moet samen met de leggertekst gelezen worden; ze vullen elkaar aan. Op de leggerkaart zie je waar de waterstaatswerken liggen, hoe groot ze moeten zijn (hoogte, breedte, diepte), wat de functie is, en wie welk onderhoud moet doen. Ook zie je waar de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte liggen. De beschermingszone is de ruimte die we reserveren om bijvoorbeeld een vaart of buis te onderhouden. Het profiel van vrije ruimte is de ruimte die we reserveren om bijvoorbeeld in de toekomst de dijk te versterken. De leggerkaarten van de zeven leggers van Delfland staan op één leggerkaart.

Leggertekst

De leggertekst is het tekstuele deel van de legger. De leggertekst is een document waarin gegevens over en plichten van waterstaatswerken staan. Een gegeven is bijvoorbeeld de afmeting van een dijk. De plicht gaat over wie welk onderhoud van de dijk moet doen. Ook staat in de tekst een uitleg van de woorden die in de legger worden gebruikt. De leggertekst moet samen met de leggerkaart gelezen worden. Download hier de leggerteksten van de zeven leggers van Delfland (pdf-formaat):

Leggerdatabase (en andere kaart-databases)

Contactformulier

Het is belangrijk dat alle informatie die in de leggers staat, klopt. Zie je iets dat niet klopt of heb je op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier. Je kunt ons ook bellen op (015) 260 81 08.

Leggerwijzigingen en leggercorrecties

Onze leefomgeving verandert continu en dus ook de waterstaatswerken in het gebied van Delfland. De leggers van Delfland moeten dan ook wijzigen. Ook kunnen er nieuwe gegevens beschikbaar komen of kunnen gegevens wijzigen. Ook dat passen we aan in de leggers van Delfland.

Delfland wijzigt en corrigeert de leggers dus regelmatig. We spreken van een leggerwijziging wanneer er daadwerkelijk iets verandert (denk aan een nieuw water of een nieuwe stuw). We noemen het een leggercorrectie, als we de legger corrigeren of aanvullen met informatie over een bestaande situatie, terwijl er feitelijk niets verandert.

Voordat de legger wordt gewijzigd of gecorrigeerd, leggen we de voorgestelde leggerwijziging ter inzage of ter controle. In deze periode kunnen belanghebbenden de voorgestelde aanpassing controleren en eventueel hun mening geven. Op de pagina Leggerwijzigingen en leggercorrecties staat een actueel overzicht van de voorgestelde aanpassingen van de legger. Daar staat ook hoe en voor wanneer je je mening kunt geven.

Als de ter inzage- of de controleperiode voorbij is, neemt Delfland het besluit om de leggers definitief aan te passen. Hierdoor worden de leggers aangepast. Dit gebeurt doorgaans 8 dagen na de publicatie van het besluit. Soms treedt de leggerwijziging pas later in werking omdat de werken nog moeten worden uitgevoerd.

Alle leggerwijzigings- en leggercorrectiebesluiten, staan in onderstaande tabellen. Het besluit kun je inzien door in de tabel te klikken op de link naar de publicatie. De bijbehorende kaart kun je openen door te klikken op de link naar de leggerwijzigings(-correctie)kaart.

Overzicht recent vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties.

Overzicht vastgestelde leggerwijzigingen die nog niet in werking zijn getreden.

Overzicht recent vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties

Actualisatie code Titel Publicatie van definitief besluit

Leggerwijzigings (-correctie)
kaart

Vastgesteld op Gepubliceerd op Inwerking treding op
DMS 1412712 Leggerwijziging Middel Broekweg (N466) Zwaansheulbrug Honselersdijk Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 13 september 2019 18 september 2019 10 november 2021
DMS 1384084 Leggerwijziging Goudsteen, gemeente Maassluis Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 15 maart 2019 22 maart 2019 10 november 2021
DMS 1387689 Leggerwijziging Delftweg, Rijswijk Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 31 januari 2019 1 februari 2019 10 november 2021
DMS 1383240 Leggerwijziging Erasmusplein. Den Haag Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 20 december 2018 31 december 2018 10 november 2021
DMS 1379717 Leggerwijziging Hoofdstraat / Lee-oever, gemeente Westland (De Lier) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 5 december 2018 10 december 2018 10 november 2021
DMS 1376257 Leggerwijziging Sportlaan en Parklaan, gemeente Westland (Monster) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 12 november 2018 14 december 2018 10 november 2021
DMS 1369447 Leggerwijziging Jogchem van der Houtweg (Nieuwe Tuinen), gemeente Westland (De Lier) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 27 september 2018 5 oktober 2018 10 november 2021
DMS 1310483 Leggerwijziging Casembrootlaan 5-28, gemeente Westland (Poeldijk) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 19-07-2017 22-06-2017 10 november 2021
DMS 1308729 Leggerwijziging Casembrootlaan 35, gemeente Westland (Poeldijk) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 13 juni 2017 16 juni 2017 10 november 2021
DMS 1308748 Leggerwijziging Erasmusweg als gevolg van ontwikkeling Haags Buiten, Den Haag

Officiële bekendmaking

Officiële bekendmaking 13 juni 2017 16 juni 2017 10 november 2021
DMS 1304715 Leggerwijziging Waelpark, gemeente Westland (’s-Gravenzande/Naaldwijk)

Officiële bekendmaking

Officiële bekendmaking 20 april 2017 24 april 2017 10 november 2021
LEGGER2021-D-06 Leggerwijziging n.a.v. de elf uitgevoerde watervergunningen 145106, 2017-010000, 2018-000167, 2017-011766/2018-000346, 2018-003551, 2018-006588, 2018-007057, 2018-013307, 2018-024003, 2019-003424 en 2020-016073

Officiële bekendmaking

Leggerwijzigingskaart 28 oktober 2021 9 november 2021 16 november 2021
LEGGER2021-D-12 Leggerwijziging n.a.v. de drie uitgevoerde watervergunningen 2017-014236, 2018-003140 en 2018-013

Officiële bekendmaking

Leggerwijzigingskaart 21 oktober 2021 1 november 2021 8 november 2021
LEGGER2021-D-02 Leggerwijziging n.a.v. de vier uitgevoerde watervergunningen 2019-01037, 2018-010040, 2018-023654 en 2019-004683

Officiële bekendmaking

Leggerwijzigingskaart 20 juli 2021 28 juli 2021 5 augustus 2021
LEGGER2021-D-04 Leggerwijziging n.a.v. de zeven uitgevoerde watervergunningen 1350538, 2017-003255, 2017-008262, 2019-002197, 2019-010286, 2019-014691 en 2020-023928

Officiële bekendmaking

Leggerwijzigingskaart 16 augustus 2021 1 september 2021 9 september 2021
LEGGER2021-D-03 Leggerwijziging n.a.v. de zes uitgevoerde watervergunningen 1551124, 2018-015629, 2018-021064, 2019-000224, 2019-004835 en 2019-005030 Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 17 augustus 2021 31 augustus 2021 8 september 2021
LEGGER2020-B-07 Leggerwijziging n.a.v. zeven uitgevoerde projectplannen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 19 juli 2021 17 augustus 2021 25 augustus 2021
LEGGER2021-D-01 Leggerwijziging n.a.v. de uitgevoerde werkzaamheden behorende tot de vier eerder verleende watervergunningen 1450905, 2017-011435, 2018-016498 en 2019-010472 Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 17 juni 2021 24 juni 2021 2 juli 2021
LEGGER2021-B-01 Leggerwijziging n.a.v. de vier uitgevoerde projectplannen 701740, 701804, 701964 (Wenpad) en 701964 (Arckelweg) Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 10 juni 2021 21 juni 2021 29 juni 2021
LEGGER2020-D-06 Leggerwijziging n.a.v. de vier uitgevoerde watervergunningen 2018-009491, 2018-011493, 2018-020650 en 2018-022865 Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 27 mei 2021 8 juni 2021 16 juni 2021
LEGGER2020-B-05 Leggerwijziging n.a.v. de zes uitgevoerde projectplannen 700771, 701778, 701806, 701779, 702026 en 701726 Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 23 april 2021 3 mei 2021 11 mei 2021
LEGGER2020-D-05 Partiële leggerwijziging van legger wateren na uitvoering van de maatregelen uit de verleende watervergunningen met nummer 2017-021705, 2017-006351, 2017-000355, 2017-009652 en 2017-003438 Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 14 april 2021 22 april 2021 30 april 2021
LEGGER2020-B-06 Leggerwijziging n.a.v. de vier uitgevoerde projectplannen 701648, 701649, 701659 en 701668 Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 13 april 2021 21april 2021 29 april 2021
LEGGER2020-B-04 Leggerwijziging n.a.v. de zeven uitgevoerde projectplannen 701908, 701995, 701842, 701843, 100087-03.430925, 702048 en 701742 Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 13 april 2021 26 april 2021 4 mei 2021
LEGGER2020-D-04 Leggerwijziging Anthurium 33 in De Lier Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 29-09-2020 12-11-2020 20-11-2020
LEGGER2020-D-01 Partiele leggerwijziging van legger wateren na uitvoering van de maatregelen 2 verleende watervergunningen 2018-008223 (Lange Broekweg gemeente Westland) en 2018-001349 (Veilingweg 23, Gemeente Westland Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart

15-07-2020

15 juli 2020 23-07-2020

LEGGER2020-F-02

Leggercorrectie naar aanleiding van inmetingen en inventarisatie van gegevens van 9 stuwen in het veld, welke eerder zijn aangelegd volgens watervergunningen Officiële bekendmaking

Leggercorrectiekaart

25 januari 2021 30-03-2021 07-04-2021
LEGGER2020-B-01 Partiele leggerwijziging van legger wateren na uitvoering van projectplan Waterstaatkundige werken Bovendijk, Oud- en Nieuw Wateringveldschepolder te Kwintsheul, gemeente Westland” (#100087-03.430925)

Officiële bekendmaking

Leggerwijzigingskaart 07-07-2020 15 juli 2020 23-07-2020
LEGGER2019-F-01 Leggercorrectie Commandeurskade 17 te Maasland

Officiële bekendmaking

Leggercorrectiekaart 6-2-2020 13-2-2020 21-2-2020
LEGGER2019-B-01 Leggerwijziging naar aanleiding van afronding werkzaamheden van twee projectplannen 701805 en 701743, gemeenten Westland en Pijnacker

Officiële bekendmaking

Leggerwijzigingskaart 12-2-2020 20-2 -2020 tot 3-4-2020 28-2-2020
LEGGER2019-H-01 Leggerwijziging naar aanleiding van afwaardering van de binnenwaterkeringen

Officiële bekendmaking

Officiële bekendmaking 30-04-2019 23-05-2019 31-05-2019
LEGGER2019-D-01 Leggerwijziging naar aanleiding van bochtafsnijding Schie Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 19-02-2015 02-04-2015

07-12-2018

LEGGER2017-A-01 Leggerwijziging Legger wateren, Legger regionale waterkeringen en Legger polderkaden Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 06-04-2017 15-05-2017

23-05-2017

LEGGER2019-E-01 Leggerwijziging naar aanleiding van verleende watervergunning Maasdeltatunnel Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 21-01-2020 30-01-2020

07-02-2020

Overzicht vastgestelde leggerwijzigingen die nog niet in werking zijn getreden

Actualisatie

code

Titel Publicatie van definitief besluit

Leggerwij-

zigingskaart

Vastgesteld op Gepubliceerd op

Inwerking

treding op

LEGGER2019-E-02 Leggerwijziging naar aanleiding van verleende watervergunning ter hoogte van Sir Winston Churchillaan in Rijswijk Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 28-04-2020 11-05-2020 19-05-2020
LEGGER2020-E-03 Leggerwijziging – Madepolderweg te Den Haag (Vroondaal Zuid) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 22-03-2021 25-03-2021 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
LEGGER2020-E-04 Leggerwijziging – Menno ter Braakstraat (De Parel) te Den Haag Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 22-03-2021 25-03-2021 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
LEGGER2020-E-01 Leggerwijziging – Broekpolderweg te Vlaardingen Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 27-10-2020 3-11-2020 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
LEGGER2020-E-02 Leggerwijziging – Nieuweweg 13 te Honselersdijk Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 27-10-2020 3-11-2020 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
LEGGER2021-E-01 Leggerwijziging – Sportlaan en Parklaan te Monster (’s Heeren Loo) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 14-07-2021 20-07-2021 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
DMS 1399139 Leggerwijziging Deltaplein 200, gemeente Den Haag Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 08-05-2019 14-05-2019 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
DMS 1388482 Leggerwijziging Rijnvaartweg, ‘s Gravenzande Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 30-01-2019 06-02-2019 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
DMS 1383277 Leggerwijziging Leyhof. Den Haag Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 20-12-2018 31-12-2018 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
DMS 1367183 Leggerwijziging Delftweg, Rotterdam Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 10-12-2018 31-12-2018 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
DMS 1362533 Leggerwijziging Dijkpolderlaan, gemeente Westland (Poeldijk) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 04-10-2018 12-10-2018 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland