Legger


Delfland heeft de taak om te zorgen voor voldoende water, schoon water, het zuiveren van het afvalwater en bescherming tegen overstromingen. Dat doen we samen met anderen. Samen zorgen we ervoor dat onze waterstaatswerken in goede staat blijven. Hiervoor gebruiken wij De Legger Delfland.

Waterstaatswerken zijn onder andere: dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones, gemalen en stuwen. De Legger is een juridisch instrument en is gebaseerd op de Waterwet en de Waterschapwet.

Regels

In de Legger Delfland geven wij voor elk waterstaatswerk aan waar het ligt en waaraan het moet voldoen. Maar ook wie welk soort onderhoud doet en wat dit onderhoud inhoudt.

Samen met de Keur Delfland en bijbehorende Algemene Regels en beleidsregels geeft de legger ook waar welke regels gelden (op welke plekken iets niet mag, of wel maar alleen onder bepaalde voorwaarden).

Lees ook de flyer 'Integrale Legger Delfland' (pdf, 347 kB)

Daarnaast worden in de legger ook de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte aangewezen. De beschermingszone is een gebied dat nodig is om de vaart of dijk te kunnen onderhouden. Het profiel van vrije ruimte is een gebied dat in de toekomst kan worden gebruikt om bijvoorbeeld dijkversterkingen uit te voeren.

Nieuwe Legger

Delfland heeft één nieuwe legger ontwikkeld. Deze nieuwe legger is vastgesteld en is in werking getreden. Deze nieuwe legger vervangt de zeven bestaande leggers. Ook is de legger verbeterd

Leggerkaart en leggertekst

De legger bestaat uit twee delen:

  • een leggerkaart en
  • een leggertekst (tekstueel deel).

De leggerkaart en de leggertekst zijn met elkaar verbonden en moeten samen worden bekeken. De legger heeft ook een toelichting. De toelichting staat in hetzelfde tekstdocument als de leggertekst.

Contactformulier

Het is belangrijk dat alle informatie die in de legger staat, klopt. Zie je iets dat niet klopt of heb je op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier. Je kunt ons ook bellen op (015) 260 81 08.

Leggerkaart

De leggerkaart is een interactieve geografische kaart van het gebied van Delfland. Op de leggerkaart zie je waar de waterstaatswerken liggen, hoe groot ze moeten zijn (hoogte, breedte, diepte), wat de functie is, wie welk onderhoud moet doen en welk onderhoud dit is. Soms staat dit (nog) niet op de kaart en moet je de leggertekst bekijken.

Ook zie je op de kaart waar de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte liggen.

De leggerkaart ziet er uit als een wegenkaart. In plaats van wegen staan er waterstaatswerken op (als vlak, lijn of symbool). Als je op de kaart bijvoorbeeld op een duiker klikt, dan krijgt je informatie over die duiker zoals hoe groot de duiker moet zijn en wie hem moet onderhouden.

Leggertekst

Dit is een document waarin de algemeen geldende regels voor alle waterstaatswerken en zoneringen in het beheergebied van Delfland staan. Deze regels gaan over gegevens en plichten van waterstaatswerken, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte. Een gegeven is bijvoorbeeld de afmeting van een dijk of de breedte van een beschermingszone. De plicht gaat over wie welk onderhoud moet doen en wat het onderhoud precies inhoudt. Ook staat in de tekst een uitleg van de woorden die in de legger worden gebruikt.

Open de leggertekst en de toelichting op de Legger Delfland

De leggertekst en de toelichting (pdf, 6.4 MB)

De leggerkaart en achterliggende leggerdatabase

De leggerkaart bestaat uit digitale gegevensbestanden, die noemen we ook wel de leggerdatabase. De leggerkaart en de achterliggende leggerdatabase worden regelmatig geactualiseerd.

Download hier de geldende:

Download hier een kopie van de leggerdatabase voor andere GIS- en CAD-systemen:

Download hier andere geografische kaarten voor GIS- en CAD-systemen:

Leggerwijzigingen en leggercorrecties

Onze leefomgeving verandert continu en dus ook de waterstaatswerken in het gebied van Delfland. Delfland voert deze verandering door in de legger. Ook kunnen er nieuwe gegevens beschikbaar komen of kunnen gegevens wijzigen. Ook dat passen we aan in de legger.

Delfland wijzigt en corrigeert de legger dus regelmatig. We spreken van een leggerwijziging wanneer er daadwerkelijk iets verandert (denk aan een nieuw water of een nieuwe stuw). We noemen het een leggercorrectie, als we de legger corrigeren of aanvullen met informatie over een bestaande situatie, terwijl er feitelijk niets verandert.

Voordat de legger wordt gewijzigd of gecorrigeerd, leggen we de voorgestelde leggerwijziging ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden hun mening geven. Op de pagina Leggerwijzigingen en leggercorrecties staat een actueel overzicht van de voorgestelde aanpassingen van de legger. Daar staat ook hoe en voor wanneer je je mening kunt geven.

Als de ter inzage termijn voorbij is, neemt Delfland het besluit om de legger definitief aan te passen. Hierdoor wordt de legger aangepast. Dit gebeurt doorgaans 8 dagen na de publicatie van het besluit. Soms treedt de leggerwijziging pas later in werking omdat de werken nog moeten worden uitgevoerd. Alle leggerwijzigings- en leggercorrectiebesluiten, staan in onderstaande tabellen. Het besluit kun je inzien door in de tabel te klikken op de link naar de publicatie. De bijbehorende kaart kun je openen door te klikken op de link naar de leggerwijzigings(-correctie)kaart.

Overzicht recent vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties.

Overzicht vastgestelde leggerwijzigingen die nog niet in werking zijn getreden.

Leggerwijzigingskaart
Overzicht recent vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties

Hieronder staat een overzicht van vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties die in werking zijn getreden.

Actualisatie code Titel Publicatie van definitief besluit

Leggerwijzigings (-correctie)
kaart

Vastgesteld op Gepubliceerd op Inwerking treding op
LEGGER2022-D-20 Leggerwijziging n.a.v. 12 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 24 februari 2023 9 maart 2023 17 maart 2023
LEGGER2022-D-19 Leggerwijziging n.a.v. 15 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 13 februari 2023 23 februari 2023 3 maart 2023
DMS 1362533 Leggerwijziging Dijkpolderlaan, gemeente Westland (Poeldijk) Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 04 oktober 2018 12 oktober 2018 16 februari 2023
DMS 1367183 Leggerwijziging Delftweg, Rotterdam Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 10 december 2018 31 december 2018 16 februari 2023
DMS 1383277 Leggerwijziging Leyhof. Den Haag Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 20 december 2018 31 december 2018 16 februari 2023
LEGGER2020-E-03 Leggerwijziging – Madepolderweg te Den Haag (Vroondaal Zuid) Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 22 maart 2021 25 maart 2021 16 februari 2023
LEGGER2020-E-02 Leggerwijziging – Nieuweweg 13 te Honselersdijk Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 27 oktober 2020 3 november 2020 16 februari 2023
LEGGER2021-E-01 Leggerwijziging – Sportlaan en Parklaan te Monster (’s Heeren Loo) Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 14 juli 2021 20 juli 2021 16 februari 2023
LEGGER2022-E-02 Leggerwijziging – ABC Westland 293 en Wenpad 3 te Poeldijk, gemeente Westland Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 4 augustus 2022 11 augustus 2022 16 februari 2023
LEGGER2022-B-01 Leggerwijziging n.a.v. 9 uitgevoerde projectplannen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 26 januari 2023 9 februari 2023 17 februari 2023
LEGGER2022-D-09 Leggerwijziging n.a.v. 15 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 6 januari 2023 19 januari 2023 27 januari 2023
LEGGER2022-D-17 Leggerwijziging n.a.v. 13 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 9 januari 2023 19 januari 2023 27 januari 2023
LEGGER2022-D-14 Leggerwijziging n.a.v. 12 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 27 december 2022 5 januari 2023 13 januari 2023
LEGGER2023-F-01 Leggerwijziging betreft het opnemen van ontbrekende gegevens van bergingsgebieden en waterbergingsconstructies Officiële bekendmaking n.v.t. 22 december 2022 29 december 2022 6 januari 2023
LEGGER2022-D-08 Leggerwijziging n.a.v. 14 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 9 december 2022 23 december 2022 31 december 2022
LEGGER2021-B-05 Leggerwijziging n.a.v. 7 uitgevoerde projectplannen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 6 december 2022 15 december 2022 23 december 2022
LEGGER2022-D-15 Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 28 november 2022 9 december 2022 17 december 2022
LEGGER2022-D-13 Leggerwijziging n.a.v. 12 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 28 november 2022 9 december 2022 17 december 2022
LEGGER2022-D-07 Leggerwijziging n.a.v. 13 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 15 november 2022 24 november 2022 2 december 2022
LEGGER2022-D-03 Leggerwijziging n.a.v. 13 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 15 november 2022 24 november 2022 2 december 2022
LEGGER2022-D-06 Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking 1 november 2022 10 november 2022 18 november 2022
LEGGER2022-D-10 Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

20 oktober 2022 28 oktober 2022 5 november 2022
LEGGER2022-D-11 Leggerwijziging n.a.v. de uitgevoerde watervergunningen behorende tot de aanleg van de woonwijk Ackerswoude

Officiële bekendmaking

7 oktober 2022 21 oktober 2022 29 oktober 2022
LEGGER2022-D-05 Leggerwijziging n.a.v. 15 uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

19 september 2022 6 oktober 2022 14 oktober 2022
LEGGER2022-D-01 Leggerwijziging n.a.v. 15 uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

14 september 2022 27 september 2022 5 oktober 2022
LEGGER2022-D-04 Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

22 augustus 2022 30 augustus 2022 7 september 2022
LEGGER2021-D-17 Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

15 augustus 2022 23 augustus 2022 31 augustus 2022
LEGGER2021-D-20 Leggerwijziging n.a.v. 14 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking 1 augustus 2022 9 augustus 2022 17 augustus 2022
LEGGER2021-B-04 Leggerwijziging n.a.v. drie projectplannen Officiële bekendmaking 14 juli 2022 21 juli 2022 29 juli 2022
LEGGER2022-BD-02 Leggerwijziging n.a.v. drie watervergunningen en één projectplan Officiële bekendmaking 14 juli 2022 21 juli 2022 29 juli 2022
LEGGER2021-D-16 Leggerwijziging n.a.v. 11 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking 28 juni 2022 8 juli 2022 16 juli 2022
LEGGER2021-D-19 Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

21 juni 2022 1 juli 2022 9 juli 2022
LEGGER2021-D-18 Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

7 juni 2022 20 juni 2022 28 juni 2022
LEGGER2020-D-03

Leggerwijziging n.a.v. twee uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

4 mei 2022 16 mei 2022 24 mei 2022
LEGGER2021-D-10

Leggerwijziging n.a.v. zes uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

19 april 2022 28 april 2022 6 mei 2022
LEGGER2021-B-02

Leggerwijziging n.a.v. de vier uitgevoerde projectplannen 701879, 701902, 701917 en 701990

Officiële bekendmaking

7 april 2022 19 april 2022 27 april 2022
LEGGER2020-A-01

De Legger Delfland

Officiële bekendmaking

Leggerwijzigingskaart 10 maart 2022 28 maart 2022 5 april 2022
LEGGER2021-D-14

Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking 28 maart 2022 4 april 2022 12 april 2022

LEGGER2021-D-07

Leggerwijziging n.a.v. zeven uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking

28 maart 2022 4 april 2022 12 april 2022
LEGGER2021-D-15

Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen

Officiële bekendmaking 21 maart 2022 31 maart 2022 8 april 2022
LEGGER2021-D-09 Leggerwijziging n.a.v. 10 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking 18 maart 2022 24 maart 2022 1 april 2022
LEGGER2020-D-02 Leggerwijziging n.a.v. 11 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking 28 februari 2022 15 maart 2022 23 maart 2022
LEGGER2020-B-02 Leggerwijziging n.a.v. drie projectplannen Officiële bekendmaking 24 februari 2022 3 maart 2022 11 maart 2022
LEGGER2021-D-05 Leggerwijziging n.a.v. negen uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking 22 februari 2022 3 maart 2022 11 maart 2022
LEGGER2021-B-03 Leggerwijziging n.a.v. de drie uitgevoerde projectplannen 701645, 701914 B219-2 en 701965C Officiële bekendmaking 8 februari 2022 28 februari 2022 8 maart 2022
LEGGER2021-D-11 Leggerwijziging n.a.v. 14 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking 3 februari 2022 21 februari 2022 1 maart 2022
LEGGER2021-D-13 Leggerwijziging n.a.v. 11 uitgevoerde watervergunningen Officiële bekendmaking 27-januari-2022 10 februari 2022 18 februari 2022
LEGGER2020-B-03 Sluiskant Leggerwijziging n.a.v. een uitgevoerd projectplan Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 29 oktober 2021 10 januari 2022 18 januari 2022
LEGGER2020-B-03 Plaspoelkade en Van Ravesteijnkade Leggerwijziging n.a.v. een ambtshalve wijziging Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 16 december 2021 10 januari 2022 18 januari 2022
DMS 1412712 Leggerwijziging Middel Broekweg (N466) Zwaansheulbrug Honselersdijk Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 13 september 2019 18 september 2019 10 november 2021
DMS 1384084 Leggerwijziging Goudsteen, gemeente Maassluis Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 15 maart 2019 22 maart 2019 10 november 2021
DMS 1387689 Leggerwijziging Delftweg, Rijswijk Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 31 januari 2019 1 februari 2019 10 november 2021
DMS 1383240 Leggerwijziging Erasmusplein. Den Haag Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 20 december 2018 31 december 2018 10 november 2021
DMS 1379717 Leggerwijziging Hoofdstraat / Lee-oever, gemeente Westland (De Lier) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 5 december 2018 10 december 2018 10 november 2021
DMS 1376257 Leggerwijziging Sportlaan en Parklaan, gemeente Westland (Monster) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 12 november 2018 14 december 2018 10 november 2021
DMS 1369447 Leggerwijziging Jogchem van der Houtweg (Nieuwe Tuinen), gemeente Westland (De Lier) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 27 september 2018 5 oktober 2018 10 november 2021
DMS 1310483 Leggerwijziging Casembrootlaan 5-28, gemeente Westland (Poeldijk) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 19-07-2017 22-06-2017 10 november 2021
DMS 1308729 Leggerwijziging Casembrootlaan 35, gemeente Westland (Poeldijk) Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 13 juni 2017 16 juni 2017 10 november 2021
DMS 1308748 Leggerwijziging Erasmusweg als gevolg van ontwikkeling Haags Buiten, Den Haag

Officiële bekendmaking

Officiële bekendmaking 13 juni 2017 16 juni 2017 10 november 2021
DMS 1304715 Leggerwijziging Waelpark, gemeente Westland (’s-Gravenzande/Naaldwijk)

Officiële bekendmaking

Officiële bekendmaking 20 april 2017 24 april 2017 10 november 2021
LEGGER2021-D-06 Leggerwijziging n.a.v. de elf uitgevoerde watervergunningen 145106, 2017-010000, 2018-000167, 2017-011766/2018-000346, 2018-003551, 2018-006588, 2018-007057, 2018-013307, 2018-024003, 2019-003424 en 2020-016073

Officiële bekendmaking

28 oktober 2021 9 november 2021 16 november 2021
LEGGER2021-D-12 Leggerwijziging n.a.v. de drie uitgevoerde watervergunningen 2017-014236, 2018-003140 en 2018-013

Officiële bekendmaking

21 oktober 2021 1 november 2021 8 november 2021
LEGGER2021-D-02 Leggerwijziging n.a.v. de vier uitgevoerde watervergunningen 2019-01037, 2018-010040, 2018-023654 en 2019-004683

Officiële bekendmaking

20 juli 2021 28 juli 2021 5 augustus 2021
LEGGER2021-D-04 Leggerwijziging n.a.v. de zeven uitgevoerde watervergunningen 1350538, 2017-003255, 2017-008262, 2019-002197, 2019-010286, 2019-014691 en 2020-023928

Officiële bekendmaking

16 augustus 2021 1 september 2021 9 september 2021
LEGGER2021-D-03 Leggerwijziging n.a.v. de zes uitgevoerde watervergunningen 1551124, 2018-015629, 2018-021064, 2019-000224, 2019-004835 en 2019-005030 Officiële bekendmaking 17 augustus 2021 31 augustus 2021 8 september 2021
LEGGER2020-B-07 Leggerwijziging n.a.v. zeven uitgevoerde projectplannen Officiële bekendmaking 19 juli 2021 17 augustus 2021 25 augustus 2021
LEGGER2019-F-01 Leggercorrectie Commandeurskade 17 te Maasland

Officiële bekendmaking

Leggercorrectiekaart 6-2-2020 13-2-2020 21-2-2020
LEGGER2019-H-01 Leggerwijziging naar aanleiding van afwaardering van de binnenwaterkeringen

Officiële bekendmaking

30-04-2019 23-05-2019 31-05-2019
LEGGER2017-A-01 Leggerwijziging Legger wateren, Legger regionale waterkeringen en Legger polderkaden Officiële bekendmaking 06-04-2017 15-05-2017

23-05-2017

LEGGER2019-E-01 Leggerwijziging naar aanleiding van verleende watervergunning Maasdeltatunnel Officiële bekendmaking 21-01-2020 30-01-2020

07-02-2020

LEGGER2019-E-02 Leggerwijziging naar aanleiding van verleende watervergunning ter hoogte van Sir Winston Churchillaan in Rijswijk Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 28-04-2020 11-05-2020

19-05-2020

Overzicht recent vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties

Hieronder staat een overzicht van vastgestelde leggerwijzigingen en leggercorrecties die nog niet in werking zijn getreden.

Actualisatie

code

Titel Publicatie van definitief besluit

Leggerwij-

zigingskaart

Vastgesteld op Gepubliceerd op

Inwerking

treding op

LEGGER2022-E-04 Leggerwijziging Poelkade 32 te ‘s-Gravenzande gemeente Westland Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 17-01-2023 26-01-2023 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
LEGGER2022-E-02 Leggerwijziging – Nieuweweg 58 te Poeldijk, gemeente Westland Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 04-08-2022 11-08-2022 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
LEGGER2022-E-01 Leggerwijziging – Staalweg 1 te Delft Officiële bekendmaking Leggerwijzigingskaart 05-05-2022 12-05-2022 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
LEGGER2020-E-04 Leggerwijziging – Menno ter Braakstraat (De Parel) te Den Haag Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 22-03-2021 25-03-2021 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
LEGGER2020-E-01 Leggerwijziging – Broekpolderweg te Vlaardingen Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 27-10-2020 3-11-2020 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
DMS 1399139 Leggerwijziging Deltaplein 200, gemeente Den Haag Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 08-05-2019 14-05-2019 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland
DMS 1388482 Leggerwijziging Rijnvaartweg, ‘s Gravenzande Officiële bekendmaking Officiële bekendmaking 30-01-2019 06-02-2019 Na uitvoering werkzaamheden en goedkeuring Delfland