Delfland en vijf aannemers bundelen krachten voor duurzaam baggeren

5 oktober 2023

Op 4 oktober vond de feestelijke aftrap plaats van de nieuwe samenwerking tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en vijf aannemers. Eind september tekenden deze partijen een achtjarige raamovereenkomst voor baggerwerkzaamheden. Deze samenwerking staat volledig in het teken van duurzaamheid en circulariteit. De gezamenlijke ambitie: de uitstoot van milieuvervuilende stoffen fors verminderen en schone bagger zo veel mogelijk hergebruiken.

De looptijd van de raamovereenkomst is uniek. Meestal duurt een dergelijke overeenkomst niet langer dan drie jaar. Door de baggerwerkzaamheden acht jaar lang aan dezelfde partijen te gunnen, biedt Delfland deze aannemers de stabiliteit die nodig is om zijn ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid te behalen. Het waterschap wil de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen en de stikstofemissie met 60%.

Gisteren bezegelden Baars Aannemerij, De Heer land en water, Growepa, Van der Lee in Bruchem, Verboon Maasland en Delfland deze belofte tijdens de feestelijke aftrap op het Gemeenlandshuis in Delft.

"Deze mijlpaal markeert een keerpunt. We slaan gezamenlijk het pad in naar een schonere en duurzame manier van werken. We kijken niet alleen naar het onderhoudsdoel op zich, de sloot of vaart op juiste diepte brengen, maar we pakken alle facetten van ons werk mee. Dus ook de ecologie, het leven in en om het water, de circulariteit, het hergebruiken van schone bagger en duurzaamheid, uitstoot beperken of zelfs elimineren. Delfland stelt duidelijke eisen op dit gebied aan de vijf aannemers waarmee wij deze langlopende verbintenis aangaan,” aldus hoogheemraad Manita Koop.

Samenwerking

Jaarlijks baggert Delfland rond de honderd kilometer aan sloten en vaarten en daar komt ongeveer 100.000 kubieke meter bagger per jaar uit. Dat zijn veertig olympische zwembaden vol bagger. Uit de aanbesteding zijn vijf aannemers gekomen die deze opdracht de komende jaren samen gaan uitvoeren. De plannen van deze aannemers zijn beoordeeld op basis van drie belangrijke onderwerpen: samenwerking, duurzaamheid en circulariteit. Marco van Vliet van Growepa: “Met elkaar kom je tot de beste ideeën. Tijdens de uitvoeringsfase kijken we hoe we elkaar kunnen versterken. De één blinkt uit in stedelijk baggeren en de ander is meer thuis tussen de kassen”.

Duurzaamheid

Het verduurzamen van de uitvoering is een belangrijke opgave voor de komende acht jaar. De partijen doen bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van hydraulisch baggeren. Een methode waarmee het transport van bagger, en dus ook CO2-uitstoot, geminimaliseerd kan worden. Heidi van Mourik van Van der Lee:”Emissieloos baggeren is een van de aandachtspunten, dit betekent dat we onder andere gaan investeren in verduurzaming van het materieelpark. Denk aan een elektrische vrachtwagen, kraan en schuifboot”.

Schone bagger hergebruiken

Met bagger is veel mogelijk. Denk aan het ophogen van terrein, het verbeteren van de bodemkwaliteit, en zelfs als grondstof voor bouwproducten. De komende jaren gaan de partijen manieren onderzoeken om bagger circulair te verwerken. Rik Baars van Baars aannemerij: “Het nuttig toepassen van baggerspecie is voor ons erg belangrijk. Daarom hebben wij biologisch afbreekbare tubes ontwikkeld om bagger circulair verwerkbaar te maken. Dat zijn grote ontwateringszakken waarin de bagger in de grond kan indikken via een natuurlijk proces, waarna de zak door de natuur weer afgebroken wordt”.

Delfland kijkt uit naar de samenwerking en verwacht de komende acht jaar samen met de aannemers en de omgeving een grote impact te maken op de verduurzaming van de baggerwerkzaamheden.


V.l.n.r. Niels Blom (van der Lee), Marco van Vliet (Growepa), Rik Baars (Baars aannemerij), Ad de Heer (De Heer Land en Water), Jelle Visser (Hoogheemraadschap van Delfland) en Ruud van Wijk (Verboon Maasland)