Feiten en cijfers


Als waterschap zorgen we voor een veilige en schone omgeving als het gaat om water. Door te zorgen voor sterke dijken en duinen, voor de juiste waterstanden, voor het zuiveren van afvalwater en voor voldoende schoon en gezond water.

Juiste waterpeil

Met behulp van gemalen en goed doorstromende sloten en vaarten, kunnen we de waterstanden in het gebied op peil houden. Als er teveel water is, pompen we het naar hoger gelegen vaarten. Bij droogte kunnen we water het gebied inlaten.

Veilige dijken en duinen

Sterke duinen en dijken beschermen ons tegen (hoog)water. Als die 'waterkeringen' er niet zouden zijn, kunnen we hier niet wonen. Wij onderhouden deze keringen.

Schoon en gezond water

Het is belangrijk dat er voldoende schoon water in ons gebied is. Voor goed waterbeheer, voor de natuur én om ervan te kunnen genieten, zoals varen en watersport.

Afvalwater zuiveren

Met grote afvalwaterzuiveringsinstallaties zuiveren we al het vieze water afkomstig van huizen en bedrijven in het gebied. Als het water schoon genoeg is, lozen we het op de Nieuwe Waterweg of de Noordzee.