Loket


Aanvraag & vergunning

Brug01

Aanvraag Vergunning - Vooroverleg - Subsidie - Activiteit melden

Belasting

geld valt in water

Betalen - Kwijtschelding aanvragen - Wijzigen gegevens Waterschapsbelasting

Compliment & klacht

compliment_of_klacht

Compliment of klacht over gedrag medewerker – Ombudsman

Educatie & excursies

20240305-HHD05684

Educatie materiaal -  Excursie

Informatievoorziening

Kaarten – Kruikius kaart - Legger – Wet op Openbaarheid – Zienswijze

Melden (kan anoniem)

olie op water

Melden Dode vissen - Lozen olie  - Wateroverlast

Rechtspraak

Werk

Bezwaar -  Nadeelcompensatie - Schade  - Zienswijze

Recreatie

kinderen in bootje op het water

Vaarkaart – Vispas  – Zwemwater

Vastgoed

melding

Erfpacht – Huren - Kopen

Verzoek & vraag

maaien

Afspraak maken - Bereikbaarheid Delfland - Bijwonen vergadering - Vraag stellen