Verduurzaming AWZI Houtrust


Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services BV werkten van eind 2020 tot medio 2021 hard aan het verduurzamen van deze zuivering. Door de aanpassingen op de zuivering is Houtrust nu de meest duurzame zuivering van Delfland geworden.

Om de verduurzaming van Houtrust te markeren is de waterslagtoren aan de Houtrustweg beschilderd door kunstenaarsduo Karksi and Beyond van MooieMuur. Hiermee laten wij zien dat wij trots zijn dat wij op onze zuivering bijdragen aan de energietransitie en een duurzame regio.

Op Houtrust maken wij het afvalwater schoon van bedrijven, instellingen en de inwoners in en om Den Haag. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in ons gebied.

Wij hebben de CO2-uitstoot op de zuivering met 50% verminderd. Ook zetten wij er het biogas dat ontstaat bij het vergisten van het rioolslib om in groen gas. Dat levert jaarlijks 1,9 miljoen kuub groen gas op dat we leveren aan het gasnet van Stedin Netbeheer BV. Hiermee worden onder meer huishoudens verwarmd.

De levering van het groene gas vierden wij begin 2021 al digitaal.

Delfland wil in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal zijn. Hiermee bedoelen we dat we niet meer energie verbruiken dan dat we opwekken. Met dit project zetten we, samen met onze partner Delfluent Services BV, hierin een grote stap.

Vragen?
Voor vragen kun je ook contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer (015) 260 81 08.