Bagger inzetten als cementvervanger in beton

12 april 2024

Volledig circulair zijn en werken in 2050, dat is de ambitie van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dat kan niet zomaar, daar nemen we allerlei maatregelen voor.  Zoals het hergebruiken van reststromen.

Uit onderzoek van STOWA, (Een stichting die toegepast onderzoek doet op het gebied van waterbeheer, klimaatadaptatie en energie) blijkt dat de objecten die Delfland in eigendom en beheer heeft voor 80% uit beton bestaan. Dit beton is verantwoordelijk voor 35% van de ingebedde CO2-emissies; beton stoot zelf geen CO2 uit, maar er komt wel CO2vrij bij de productie. Daarnaast is bagger een omvangrijke reststroom. Het gaat om zo’n 100.000 m3 per jaar. Hoe mooi zou het zijn als we de bagger kunnen inzetten om de betonproductie te verduurzamen? Dat is wat we gaan proberen!

Baggerslib hergebruiken
Met deze innovatie zetten we in op het gebruik van bagger als cementvervanger in beton. Dit is interessant, omdat cement een niet-hernieuwbare grondstof is. Daarbij is de wereldwijde cementproductie verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Door het inzetten van bagger, kan de productie van beton worden verduurzaamd en circulair worden. Voor de ontwikkeling van circulair beton én het aanjagen van circulaire toepassingen van bagger zetten we een stap richting het doel om in 2050 circulair te zijn.

De innovatie
Hoogheemraadschap van Delfland heeft samen met Waterschap Hollandse Delta, het Havenbedrijf Rotterdam en het Gemeente Rotterdam gekeken naar de technische haalbaarheid om baggerslib te kunnen hergebruiken. Het doel was om baggerslib bruikbaar te maken als cementvervanger, door het te verhitten en in te drogen tot poeder. De eerste resultaten waren veelbelovend.

Baggermonster
Uit het baggermonster dat Delfland heeft aangeleverd bij het onderzoeksbureau is al het zand eruit gezeefd. We hadden namelijk een baggermonster met een hoog zandgehalte uit Hoek van Holland. Met dit zand hebben we een eerste betonproef uitgevoerd. Er zullen nog meer proeven worden uitgevoerd (4 stuks) met baggermonsters van de andere samenwerkingspartners, waarna het beste mengsel wordt geselecteerd voor de volgende stap in het onderzoek.