Help de natuur en het milieu vooruit vanuit je eigen tuin of perceel


Wist je dat je op heel veel manieren vanuit je tuin of perceel de natuur en het milieu kunt helpen? Speciaal daarvoor heeft Hoogheemraadschap van Delfland de Duurzaam op wegwijzer gemaakt. Vul enkele vragen in over jouw specifieke situatie en ontvang op maat gemaakte maatregelen die geschikt zijn voor jouw tuin of perceel.

Een vijver, een groen dak, struiken in plaats van stenen... Leuk om naar te kijken, maar vooral heel waardevol en ook nodig voor de biodiversiteit, het vasthouden van water en het tegengaan van hittestress. Maar er is nog veel meer. Heb je een groter terrein, denk dan ook eens aan mini windturbines voor het opwekken van windenergie of een bloemrijk grasland om insecten een voedsel- en schuilgelegenheid te bieden.

In totaal bieden we 24 maatregelen om inwoners en andere organisaties te inspireren zelf aan de slag te gaan.

Hoe ontvang ik de maatregelen specifiek voor mijn tuin of perceel?

Heel simpel: heb je zelf een perceel, terrein of tuin dat je kunt verduurzamen, dan kun je de bijgevoegde vragenlijst invullen. De Duurzaam op wegwijzer zal met deze gegevens een voorstel doen voor maatregelen die interessant kunnen zijn voor jouw perceel of tuin.

Doe de Duurzaam op wegwijzer

Waarom de Duurzaam op wegwijzer?

In deze tijd van energiecrises en klimaatverandering is het heel belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen om de biodiversiteit in stand te houden, het energieverbruik in te dammen en waar mogelijk water vast te houden. Met z’n allen kunnen we het verschil maken.

Meer informatie

De maatregelen in deze Duurzaam op wegwijzer zijn niet uitputtend. Er bestaan meer sites met maatregelen. Kijk bijvoorbeeld ook eens op:

Disclaimer: De Duurzaam op wegwijzer is bedoeld als inspiratie voor het treffen van maatregelen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Hoewel de Duurzaam-op-wegwijzer met grote zorgvuldigheid tot stand is gebracht en gedetailleerde informatie bevat, zullen gesuggereerde maatregelen moeten worden onderzocht op effectiviteit en technische en financiële haalbaarheid per locatie. De kosten van de gesuggereerde maatregelen zijn slechts bedoeld als indicatie. De daadwerkelijke kosten kunnen fluctueren. Het Hoogheemraadschap van Delfland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gebreken in de informatie in de Duurzaam op wegwijzer of voor hogere kosten van de gesuggereerde maatregelen, die bij wijze van indicatie in de Duurzaam op wegwijzer zijn vermeld.