Activiteitenkaart


Hittestress in steden, wateroverlast door extreme regenval en de stijging van de zeespiegel. We kunnen er niet meer omheen: door klimaatveranderingen wordt het weer extremer. Daar kunnen wij samen wat aan doen: bij alle ruimtelijke plannen rekening houden met water. Zo kunnen we een klimaatbestendige leefomgeving realiseren. Hieronder hebben wij in kaart gebracht welke activiteiten wij hiervoor doen.Watervisie en omgevingsvisies

De watervisie is één van de instrumenten die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken van hun omgevingsvisies.

Waterplan per gemeente

In een waterplan staat hoe de gemeente en Delfland omgaan met het water in en rond de stad.

Ruimtelijke plannen

Wij denken graag vanaf het allereerste begin mee over water in ruimtelijke plannen.

Maak ruimte voor water

Water is niet voor later. Water speelt vandaag. Maak ruimte voor water. Wij werken daarin graag samen.