Rekenkamer


De Rekenkamer ondersteunt het Algemeen Bestuur bij zijn controlerende taak en wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van Delfland.  De leden van de Rekenkamer zijn onafhankelijk.

De Rekenkamer doet onderzoek op basis van drie punten:

  1. Zinnig (doeltreffendheid): heeft Delfland bereikt wat zij wil?
  2. Zuinig (doelmatigheid): is het doel met minimale inzet van middelen bereikt?
  3. Zorgvuldig (rechtmatigheid): heeft Delfland zich aan de regels en wetten gehouden?

Leden van de Rekenkamer

Barbara IJsselmuiden

Barbara Ijsselmuiden
Voorzitter
rekenkamer@hhdelfland.nl(015) 260 81 08
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Lid Rekenkamer Rijswijk Ja
Voorzitter Rekenkamer Purmerend Ja
Voorzitter bewonerscommissie Het Heilige Geesthofje Nee
Voorzitter wijkorganisatie Het Oude Centrum Nee

Fransje Oudshoorn

Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Senior Beleidscoördinator bij Samenwerkingsverband DOVA Ja
Lid commissie verduurzaming VvE Gravenhof II Nee

Jan-Willem Verheij

Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Manager strategie en portefeuille bij Stichting Stedelink Ja
Bestuurslid en vice-voorzitter VVD, netwerk Rotterdam Nee
Voorzitter commissie verkiezingsaangelegenheden bij de gemeente Rotterdam Ja

Meer informatie

Documenten

Contact

Contact opnemen kan via email naar rekenkamer@hhdelfland.nl of 06 55 42 58 38.