Trotse partner van Nationaal Park Hollandse Duinen


Delfland en de duinen

Delfland is trotse partner van Nationaal Park Hollandse Duinen: het gebied tussen Hoek van Holland en Hillegom. In dit gebied werken de provincie Zuid-Holland, waterleidingbedrijf Dunea, de waterschappen Rijnland en Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeenten samen aan het versterken van de natuur en het landschap.

Ook is er aandacht voor de landschappelijke en cultuurhistorische schoonheid van het gebied en mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten. De partijen dragen zo bij aan de rijke natuur, het eigen karakter en de gastvrijheid van het park. Delfland is aangesloten, omdat wij samen meer kunnen bereiken voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Vanuit onze taken en ambities werken wij mee aan projecten die bijdragen aan een goed functionerend watersysteem, aan de (water)natuur en biodiversiteit en waterveiligheid.

In NPHD gaat het niet alleen om duinen, ook om de achterliggende steden met landgoederen en parken (Westland en Den Haag). Tussen 2021 en 2025 werken betrokken partijen aan projecten om NPHD-doelen te bereiken. Projecten zoals:

  • Groene bufferzones tussen de stad en de duinen (project Binnenduinrandzones) om het natuurgebied te beschermen tegen vervuiling van de stad
  • Robuuster maken van de natuur en de landgoederen door de gebieden met elkaar te verbinden (project Binnenduinrand en Hollands Buiten)
  • Het verbreden van de groene zone tussen Westland en Den Haag om zo de natuur robuuster te maken en meer recreatiemogelijkheden te bieden (project Van Zee tot Zweth)
  • Leerspeelplaatsen voor kinderen zodat ze van de natuur kunnen leren en kunnen genieten
  • Aantrekkelijke fiets-, wandel en vaarverbindingen tussen de duinen en de landgoederen en parken in de stad (project Parkways) met representatieve entrees (project Park-poorten), zodat natuur en groen voor iedereen goed bereikbaar is

Bekijk hier de 5-minuten-video over het wat, waarom en hoe van het gebied