De Omgevingswet


Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet gaat over de regels die gelden in onze leefomgeving. Als je plannen hebt om iets te bouwen of aan te passen in jouw buurt, krijg je te maken met regels van Delfland en van andere overheden. Wat verandert er met de Omgevingswet voor jou als inwoner of ondernemer?

Dit zijn voor jou als inwoner of ondernemer de belangrijkste veranderingen:

  1. Per 1 januari 2024 is er een nieuw omgevingsloket dat het bestaande Omgevingsloket Online vervangt. In dat loket staan alle regels van waterschap, gemeente, Rijk en provincie (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en kun je vergunningaanvragen en meldingen indienen.
  2. Als jij een plan hebt in het gebied, krijg je bij het aanvragen van de vergunning of het doen van de melding de vraag of je de omgeving hebt betrokken en op welke manier. Het betrekken van de omgeving bij een plan noemen we participatie.
  3. Met de komst van de Omgevingswet staan de regels van Delfland in de waterschapsverordening; voor die datum stonden die regels in de Keur en de Delflandse Algemene Regels.
  4. Als initiatiefnemer kun je vanaf 1 januari 2024 de Handreiking Weging Waterbelang raadplegen om te bepalen met welke wateraspecten je rekening moet houden.