Gemaal Commandeurspolder


Het gemaal Commandeurspolder in Maasland is een gemeentelijk monumentaal pand, gebouwd in 1893. Het gebouw en de installaties voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom gaan we deze vervangen.

gemaal commandeurspolder

Laatste nieuws

De voorlopige planning voor de uitvoeringsfase is bekend. Deze planning geeft een indicatie, maar kan tijdens de uitvoering veranderen. Aannemer Beetjes GWW informeert omwonenden over de werkzaamheden.

 • Eind juni 2024: voorbereiden werkterrein
  Eerst plaatst de aannemer een tijdelijke brug naast de bestaande brug. Dat is nodig, omdat de bestaande brug niet sterk genoeg is voor het bouwverkeer. Er komt ook een tijdelijke bouwweg naar de locatie van het nieuwe gemaal.
 • Eind 2024, begin 2025: vervangen oude brug 
  Ook in de toekomst moet werk- en onderhoudsverkeer over de brug naar het gemaal kunnen. Daarom wordt er een nieuwe brug gebouwd.
 • Q3 2024 – Q2 2025 : Start bouw nieuw gemaal
  Als het werkterrein klaar is, kan de bouw echt starten. Het werk doen we in drie delen. Als eerst wordt de instroom van het gemaal gerealiseerd. De verwachting is dat de bouw voor de zomer van 2025 klaar is.

Het project van begin tot eind

Eind 2024 gaat de eerste schop in de grond om het nieuwe gemaal voor de Commandeurspolder te realiseren. Maar voordat het werk buiten gaat beginnen, is er al heel veel gebeurd. Ben je benieuwd wat er allemaal vooraf gaat aan het bouwen van een nieuw gemaal? Bekijk dan deze tijdlijn.

April 2020: besluit van de verenigde vergadering

Op 23 april 2020 heeft de Verenigde Vergadering van Delfland besloten weg te gaan uit het huidige gemaal. Deze wordt vervangen door een nieuw gemaal Commandeurspolder.

Oktober 2020: variantenstudie

Er zijn twee locaties en het gemaal kan bovengronds of zoveel mogelijk ondergronds worden gemaakt. We voerden onderzoek uit naar de beste plek voor het gemaal. Hierbij keken we naar het watersysteem, de toegankelijkheid van het gemaal, het grondeigendom, hoe het past in de omgeving en naar duurzaamheid.

Samen met gemeente Midden-Delfland maakten we een plan voor het bestaande monumentale gemaal. Hier horen het bakkershuisje en de dienstwoning bij.

Een extern adviesbureau onderzocht welke locatie het meest geschikt is voor het nieuwe gemaal. Dit noemen we een variantenstudie. Er werden twee locaties onderzocht: locatie 1 en locatie 2. Je kunt de locaties zien op het kaartje hieronder. In overleg met de omgeving wordt een variant gekozen.

Mogelijke locaties voor nieuw gemaal commandeurspolder

Begin 2021: Wat wil de omgeving?

In het laatste kwartaal van 2020 tot het eerste kwartaal van 2021 voerden we onderzoeken, keukentafelgesprekken en de variantenstudie uit.

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van de enquête over het nieuwe gemaal?

Lees de samenvatting van de resultaten van de enquête (pdf) (pdf, 798 kB)

Midden 2021: Voorontwerp

In het tweede kwartaal van 2021 organiseerden we een informatieavond en werkten we de gekozen variant uit tot een voorontwerp.

Wil je zien wat er tijdens de informatieavond op 14 april 2021 besproken is?

Bekijk de slides van de presentatie (pdf) (pdf, 9 MB)

Eind 2021: Besluit over locatie en ontwerp

In het derde kwartaal van 2021 nam de verenigde vergadering een besluit over de locatie en het ontwerp en werd er geld beschikbaar gesteld voor het project.

September 2022: Visualisatie ontwerp

Het ontwerp voor het nieuwe gemaal Commandeurspolder is zo goed als klaar. In het voorjaar van 2022 is een beeldkwaliteitsplan opgesteld met als doel het nieuwe gemaal op een juiste manier in te passen in het landschap, in harmonie met de omgeving en met respect voor de omliggende gebouwen. Vanwege de beschermde status van de omgeving heeft veel afstemming plaatsgevonden met de polderarchitect en de commissie Welstand en Erfgoed van de gemeente Midden-Delfland. De eisen en wensen uit het beeldkwaliteitsplan zijn vertaald in het ontwerp.

Ontwerp gemaal Commandeurspolder

Oktober 2022: Informatiebijeenkomst

Wij nodigden alle geïnteresseerden uit voor een informatiebijeenkomst op 6 oktober 2022. Tijdens deze bijeenkomst informeerden we de aanwezigen over de stand van zaken en de planning. Ook waren er deskundigen bij van het Hoogheemraadschap van Delfland en adviesbureau Kragten BV voor het beantwoorden van vragen.

Midden 2023: Duurzaamheid in uitvoering

De aannemer werkte het ontwerp uit en bereidde de uitvoeringsfase voor.  Hierbij werd op verschillend manieren rekening gehouden met duurzaamheid:

 • Er wordt gewerkt met klein elektrisch materieel en biologische brandstof in plaats van fossiele diesel.
 • Voor de verharding van het terrein wordt 'biobased materiaal' gebruikt. Dit circulaire, biobased materiaal bestaat uit gerecycled olifantsgras en betonpuingranulaat. Deze verharding is veel minder belastend voor het op het milieu ten opzichte van verharding gemaakt van normaal beton. Bovendien is de toename van CO2 door de productie per saldo veel lager.
 • Materialen worden hergebruikt: gebruikte stalen damwanden en gebruikt puinsteen en zand voor de wegfundering van het gemaalterrein. En we gebruiken gerecylced beton.


Vragen en contact

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met contactpersonen van aannemer Beentjes GWW:

 • Yael Steenman, omgevingsmanager: 06-19428683
 • Abderrahman El Abdellaoui, uitvoerder: 06-51146656

Heeft u vragen die niet beantwoord kunnen worden door de aannemer? Neem dan contact op met Delfland via: 015 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl

Voorlopige planning uitvoeringsfase
Q2 2024 Voorbereiden werkterrein

Q3 2024

Start van de bouw

Q4 2024

Vervangen oude brug
Q2 2025 Oplevering nieuw gemaal