Gemaal Commandeurspolder


Het gemaal Commandeurspolder in Maasland is een gemeentelijk monumentaal pand, gebouwd in 1893. Het gebouw en de installaties voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom gaan we deze vervangen.

gemaal commandeurspolder

Gemeentelijk monument

Het waterpeil in de Commandeurspolder wordt geregeld met een gemaal dat staat aan de Commandeurskade in Maasland. Dit poldergemaal is gebouwd in 1893. Het vormt samen met het bakkershuisje en woonhuis dat er naast liggen, een gemeentelijk monument. Het gebouw is niet stevig meer en inmiddels zijn de installaties ook aan vervanging toe. Om dit gemaal weer te laten voldoen aan de eisen van deze tijd, zijn flinke aanpassingen nodig. Omdat het pand een monument is, is dat lastig.

Nieuw duurzaam gemaal

Op 23 april 2020 heeft de Verenigde Vergadering van Delfland besloten weg te gaan uit het huidige gemaal. Deze wordt vervangen door een nieuw gemaal Commandeurspolder. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er zijn twee locaties en het gemaal kan bovengronds of zoveel mogelijk ondergronds worden gemaakt. We voeren onderzoek uit naar de beste plek voor het gemaal. Hierbij kijken we naar het watersysteem, de toegankelijkheid van het gemaal, het grondeigendom, hoe het past in de omgeving en naar duurzaamheid.

Samen met gemeente Midden-Delfland maken we een voor het bestaande monumentale gemaal. Hier horen het bakkershuisje en de dienstwoning bij.

Onderzoek naar locatie nieuwe gemaal

Een extern adviesbureau onderzoekt welke locatie het meest geschikt is voor het nieuwe gemaal. Dit noemen we een variantenstudie. Er zijn twee locaties die onderzocht worden: locatie 1 en locatie 2. Je kunt de locaties zien op het kaartje hieronder. In overleg met de omgeving wordt een variant gekozen.

plattegrond plekken nieuw gemaal commandeurspolder

Planning onderzoek

  • Op 1 oktober 2020 start het adviesbureau met de variantenstudie.
  • In het laatste kwartaal van 2020 tot het eerste kwartaal van 2021 voeren we onderzoeken, keukentafelgesprekken en de variantenstudie uit.
  • In het tweede kwartaal van 2021 bieden we een informatieavond en werken we de gekozen variant uit tot een voorontwerp.
  • In het derde kwartaal van 2021 besluit de VV over de locatie en het ontwerp en wordt er geld beschikbaar gesteld voor het project.

Wil je zien wat er tijdens de informatieavond op 14 april 2021 besproken is?

> Bekijk de slides van de presentatie (pdf) (pdf, 9 MB)

Samenvatting enquête

Ben je benieuwd wat de uitkomsten waren van de enquête over het nieuwe gemaal?

> Lees de samenvatting van de resultaten van de enquête (pdf) (pdf, 798 kB)


Ik wil contact

Heb je vragen of wil je iets aan ons kwijt?