Meer waternatuur voor Madestein Den Haag

8 februari 2024

Recreatiegebied Madestein langs de Lozerlaan in Den Haag gaat voor een deel op de schop voor de aanleg van meer waternatuur. De werkzaamheden vinden plaats van februari tot en met april, waarna in juni in en langs de oevers oever- en waterplanten worden geplant. De omgeving kan tijdelijk overlast ervaren, doordat een deel van het park wordt afgezet voor bouwverkeer.

“Delfland werkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit in het gebied. Vervuiling van het water is niet goed voor mens, dier en waterleven. Delfland neemt maatregelen tegen veroorzakers van vervuiling. Delfland neemt hierin haar verantwoordelijkheid maar het verbeteren van de waterkwaliteit is een verantwoordelijkheid van mede-overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het is echter even zo belangrijk dat we waternatuur in ons gebied aanleggen en versterken.”, aldus Stijn van Boxmeer, hoogheemraad waterkwaliteit.

De werkzaamheden

Een deel van recreatiegebied Madestein wordt opnieuw ingericht met meer waternatuur. In het gebied dat in de gemeente Den Haag ligt gaat de aannemer GKB riet langs drie oevertrajecten verwijderen en de oevers natuurvriendelijk inrichten. De werkzaamheden worden vanaf de kant uitgevoerd. Doordat er gewerkt wordt met elektrische machines is er geen uitstoot van CO2 en werken we emissieloos aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Het opladen van de machines gebeurt bij oplaadpunten bij een gemaal van Delfland. De werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Den Haag, die eigenaar en beheerder is van het gebied. Het is de bedoeling dat het werk klaar is voor als er weer gezwommen kan worden.

Electrisch werken

Waternatuur

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dit is een van onze belangrijkste taken. Wij dragen zorg voor een goede waterkwaliteit en stimuleren de samenhang tussen plant- en diersoorten. Dat doen we bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe waternatuur. Er zijn verschillende vormen waternatuur, zoals natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en waterplantzones. Al deze nieuwe waternatuur zorgt ook voor meer biodiversiteit in ons gebied.

Met bijdragen van

Dit project is voor een deel gefinancierd met een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland' is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland.

Logo's Europa en Provincie Zuid-Holland