Beleidsregels


Als je plannen hebt voor bijvoorbeeld het dichtmaken (dempen) van een sloot, is daar toestemming voor nodig. In onze beleidsregels staat voor welke activiteiten je toestemming nodig hebt.

Reden beleidsregels

Ons beleid is om meer ruimte maken voor water om overlast te beperken. Dat is de reden dat niet zomaar alles mag als het de kans op wateroverlast vergroot.

Verlies compenseren

Soms mogen activiteiten wel. Voorwaarde is dan dat het verlies aan ruimte om water op te vangen, wordt gecompenseerd. In de Beleidsregel Wateren staat wat wel en niet mag. Ook bevat de beleidsregel de voorwaarden die beschrijven wanneer activiteiten wel zijn toegestaan.

Waterkeringen

In de Beleidsregels Medegebruik Waterkeringen staat wat wel en niet op een dijk mag. Het gebeurt dat kadebewoners een schuur op de kade zetten of bomen planten. Dat lijkt onschuldig. Maar wat nu als we de kade moeten inspecteren. Op de plek waar de schuur staat kunnen we niet zien hoe de conditie van de kade is. Ook het onderhoud en ophogen van de kade is een stuk lastiger. Dat is de reden dat iets bouwen op een kade niet mag.

Documenten over regels