Meldingsformulier stremming


Dit formulier is van toepassing als je werkzaamheden gaat uitvoeren, die een stremming van een vaarweg tot gevolg hebben. Op de vaarkaart kun je nagaan of de werklocatie in een vaarweg ligt. Op basis van de door jou overgelegde gegevens wordt beoordeeld of er een stremmingsbesluit moet worden genomen.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
1. CORRESPONDENTIEADRES MELDER
Geslacht
2. LOCATIE VAN DE STREMMING
3. OMSCHRIJVING VAN DE STREMMING
4. GECOMBINEERDE WERKZAAMHEDEN
Is de stremming een gevolg van werkzaamheden waarvoor een vergunning bij Delfland is aangevraagd? *
5. PLANNING STREMMING/BEPERKTE DOORVAART
6. VOORSTEL COMMUNICATIE
7. AFSTEMMING MET ANDERE OVERHEDEN
8. CONTACTPERSOON TIJDENS DE STREMMING
Geslacht
9. MEE TE ZENDEN STUKKEN

Percelen niet in uw eigendom

Wij wijzen u erop dat u voor het betreden van percelen of het uitvoeren van werken op percelen, die niet in uw eigendom zijn, naast deze melding een overeenkomst moet sluiten met de eigenaar van die percelen. Voor het uitvoeren van handelingen op Delflands percelen kunt u contact opnemen met het team Juridische ondersteuning & Vastgoed, telefoonnummer (015) 260 83 25.