Varen in Delfland


In ons gebied wordt veel gevaren. Dat loopt uiteen van beroepsvaart op de Schie en Vliet, tot kanoën en suppen op de kleinere wateren in de haarvaten van het watersysteem. Het water en de oevers zijn een aantrekkelijke plek en mensen zoeken het water dan ook op om te ontspannen.

Het varen kent ook een rijke historie. Zo zijn er de oude trekschuitverbindingen bij Maassluis, Vlaardingen, Delft, Den Haag en richting Leiden, die intensief gebruikt werden tussen de zeventiende en negentiende eeuw. En denk ook aan het vervoer van tuinbouwproducten over water in het Westland en Oostland. Het recreatief varen heeft zich vooral in de laatste decennia sterk ontwikkeld. Bij mooi weer trekt het water en gaan mensen er graag op uit.

Delfland en vaarbeleid

Delfland is samen met een aantal gemeenten en de Provincie Zuid-Holland nautisch beheerder in het gebied van Delfland. Dit betekent dat Delfland niet overal nautisch beheerder is. Dit zijn wij alleen in het vaargebied van Delfland.

Wij maken verkeersregels zodat iedereen veilig kan varen en om overlast en schade te voorkomen. Wij plaatsen verkeersborden op het water en controleren of iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Wij geven stremmingen door en ruimen, op kosten van de eigenaar, bootwrakken op.

Delfland is in het hele gebied waterbeheerder en zorgt onder andere voor het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit in sloten, vaarten en plassen. Ook zorgen we voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte. Gemotoriseerd varen heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de waternatuur. Delfland werkt aan aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het is daarom belangrijk om je aan de verkeersregels te houden. Vaar niet te hard, let op de belading van je boot en op de golven die je boot maakt én maak niet te veel lawaai. Zo kunnen we varend van onze natuur blijven genieten.