Afmeren, ligplaatsen en steigers


Het 'parkeren' oftewel afmeren van je boot mag niet overal. Ook mag je niet overal een ligplaats voor je boot maken. Delfland en de gemeenten hebben hier regels over. Zo beschermen we de doorvaart van het vaarverkeer, voorkomen we schade aan de oevers en houden we de omgeving netjes.

Regels voor afmeren en ligplaatsen

Delfland heeft regels voor het afmeren en ligplaatsen zodat je veilig tussen de aangemeerde boten kunt varen. Ook zorgen de regels ervoor dat het waterbeheer op orde blijft. Denk bijvoorbeeld aan het heel houden van de oevers en dat de gemalen blijven werken. De gemeente kan ook regels maken om de omgeving opgeruimd te houden, voor de openbare orde en veiligheid. Check dus ook bij je gemeente waar je je boot mag afmeren.

De regels van Delfland zijn (Vaarverordening van Delfland):

  • Niet aanmeren in vaarwater met een vaarstrook die smaller is dan 8 meter. Ook mag de resterende vaarstrook niet smaller worden dan 8 meter als je jouw boot afmeert.
  • Niet aanmeren binnen 20 meter van een bocht.
  • Niet aanmeren bij een gemaal, natuurvriendelijke oever of vispaaiplaats.

Wil je weten hoe breed het water bij jou is? Dit staat op de Legger Delfland. Hier staan ook de gemalen, natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen op.

varen-ligplaatsen

Regels voor steigers

Delfland heeft regels voor steigers en vlonders. In de Algemene Regels horende bij de Keur staat hoe je een steiger of vlonder kunt bouwen en wanneer je een melding moet doen. Soms heb je een vergunning nodig. In de Beleidsregel steigers staat waar je steiger of vlonder aan moet voldoen om een vergunning te krijgen.

Ga je een steiger of vlonder gebruiken om een (gemotoriseerde) boot aan te leggen? Dan moet je je houden aan extra regels die in de Vaarverordening van Delfland staan. Die staan hierboven genoemd.

Vergunning voor ligplaats

Je hebt voor het afmeren of een ligplaats geen vergunning van Delfland nodig. Kijk bij je gemeente of je daar een vergunning moet aanvragen.

Wees lief voor je boot

Heb je een legale plek gevonden om je boot af te meren? Onderhoud je boot dan goed. Dit doe je door bijvoorbeeld de boot waterdicht te maken tegen regen. Ga ook regelmatig even kijken als je niet zo vaak vaart. Dan zorg je dat jouw boot geen weesboot wordt. We verwijderen namelijk regelmatig (bijna) gezonken en lekkende boten uit het water. De kosten voor het weghalen van de boot en opslag zijn voor de eigenaar.