Nieuwbouw aan vaarwater


Wonen aan het water is fijn. In het vaargebied van Delfland zie je daarom veel woningbouwprojecten waar woningen aan het water worden gebouwd. Mag je dan vanaf je achtertuin gaan varen? En waar moeten projectontwikkelaars rekening mee houden?

Voor vaartuigen waarmee je door wind of spierkracht kunt varen, geldt dat ze op alle wateren in het vaargebied van Delfland mogen varen waar dat fysiek mogelijk is. Dit zijn bijvoorbeeld roeibootjes, kano’s en suppen.

Gemotoriseerd varen mag alleen op bepaalde plekken. Meer hierover vind je op de pagina Vaarroutes.

varen nieuwbouw

Staat het water waar het nieuwbouwproject is gepland niet op de vaarkaart? Dan mag je hier niet gemotoriseerd varen. Het water moet aan regels voldoen, zodat Delfland het als vaarwater voor gemotoriseerd vaarverkeer kan aanwijzen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld of het water breed genoeg is en of de oevers tegen golfslag kunnen. Ook beoordelen we hoe het negatieve effect van het varen op de waterkwaliteit door de projectontwikkelaar wordt gecompenseerd en teruggedrongen. Varen heeft namelijk een negatief effect op de ecologische waterkwaliteit. Als het nieuwbouwplan aan de eisen voldoet, kan Delfland een besluit nemen om de vaarkaart aan te passen. Daarom is het belangrijk dat projectontwikkelaars op tijd met ons contact opnemen.

Ligplaats

Als het water aan jouw nieuwbouwwoning op de Vaarkaart staat, mag je hier varen met een gemotoriseerde boot. Deze kaart regelt echter niet waar je je boot mag afmeren. Bij nieuwbouwprojecten zit Delfland samen met de projectontwikkelaar en de gemeente aan tafel om ook de ligplaatsen te ontwerpen. Delfland en de gemeenten hebben hier regels voor. Meer over ligplaatsen vind je op de pagina afmeren, ligplaatsen en steigers.