Delfland en vaarbeleid


In het gebied van Delfland zijn veel mooie sloten, vaarten en plassen. Mensen brengen graag tijd door op of rond dit water. En willen genieten van vaarwater in hun omgeving. Maar wie zorgt er voor het vaarwater? Wie maakt de regels voor varen? En wat kan jij doen op het water?

Onze visie

We vinden het belangrijk dat mensen kunnen genieten van het water en al het mooie dat water te bieden heeft. Met de toenemende verstedelijking en de klimaatverandering groeit ook de behoefte aan goede recreatiemogelijkheden in het gebied. Daarom zet Delfland zich samen met de andere overheden in om meer recreatiemogelijkheden te creëren.

Een voorwaarde is wel dat het gebruik niet ten koste gaat van het waterbeheerbelang en de uitvoering van onze taken als waterbeheerder niet be­lemmert. Hierbij benoemen we expliciet de waterkwaliteit, waar de uitdaging ligt om de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water te halen in 2027. Verder vinden we het belangrijk dat het gebruik past bij de draagkracht van het gebied, veilig is en samengaat is met andere functies. We nemen geen financiële verant­woordelijkheid over van andere partijen.

Wie doet wat in vaarbeleid

Nautisch beheer

Delfland is samen met een aantal gemeenten en de Provincie Zuid-Holland nautisch beheerder in het gebied van Delfland. Dit betekent dat Delfland dus niet overal nautisch beheerder is. Dit zijn wij alleen in het vaargebied van Delfland.

De nautisch beheerder maakt verkeersregels zodat iedereen veilig kan varen en om overlast en schade te voorkomen. Wij plaatsen verkeersborden op het water. Wij controleren of iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Wij geven stremmingen door en ruimen, op kosten van de eigenaar, bootwrakken op.

De verkeersregels uit de Vaarverordening van Delfland en onze verkeersbesluiten gelden alleen in het vaargebied waar Delfland nautisch beheerder is. Het Binnenvaartpolitiereglement geldt overal.

Vaarwegbeheer

Op de Schie en de Vliet is de Provincie Zuid-Holland vaarwegbeheerder. Zij houdt het water diep genoeg voor de beroepsvaart. Op al het overige vaarwater is geen vaarwegbeheer. De wateren worden onderhouden zodat er voldoende water is en schoon water. Het water wordt niet onderhouden om er te kunnen varen. De wateren op de vaarkaart zijn diep genoeg om met een gemiddelde boot of sloep te kunnen varen. Houd dus rekening met de diepgang van je boot als je gaat varen. De minimale diepte kun je op leggerkaart vinden. Hierop staat ook wie het onderhoud van het water moet doen (baggeren).

Afmeren en ligplaatsen

De nautisch beheerder kan regels maken voor afmeren en ligplaatsen. Deze boten mogen de doorvaart van andere boten niet belemmeren. Daarom heeft Delfland regels gemaakt voor het afmeren en ligplaatsen zodat je veilig tussen de aangemeerde boten kunt varen. Ook zorgen de regels ervoor dat het waterbeheer op orde blijft. Denk bijvoorbeeld aan het heel houden van de oevers en dat de gemalen blijven werken. De gemeente kan ook regels maken om de omgeving mooi te houden, voor de openbare orde en veiligheid. Zij wijzen bijvoorbeeld bepaalde stroken voor afmeren aan en geven hiervoor ontheffingen uit.

Varen en waterkwaliteit

Delfland is waterbeheerder en zorgt in het gebied van Delfland voor:

  • Beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische waterkwaliteit in sloten, vaarten en plassen;
  • Voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
  • Het zuiveren van stedelijk afvalwater in een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Gemotoriseerd varen heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de ecologische waterkwaliteit: het varen zorgt voor golfslag en opwoeling van de bodem. Het geluid van varen is schadelijk voor planten en dieren. Delfland heeft de uitdaging om de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Het is daarom belangrijk om je aan de verkeersregels te houden. Vaar niet te hard, let op de belading van je boot, de golven die je boot maakt en maak niet te veel lawaai. Zo kunnen we blijven varen en van onze natuur genieten.