Booteigenaar gezocht


Onze medewerkers vinden regelmatig (bijna) gezonken en lekkende boten. Deze boten remmen de doorstroming van het water en maken het water vies. Ook wordt de vaarstrook te smal waardoor onveilige situaties ontstaan. Daarom moeten ze worden verwijderd. Als de eigenaar dit niet, doet Delfland dit. Bekijk van welke boten wij op dit moment op zoek zijn naar de eigenaar.

Is dit jouw boot?

Wij zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande boten. Ben jij of ken jij de eigenaar van deze boot? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum (KCC) via telefoonnummer (015) 260 8108 of mail naar loket@hhdelfland.nl.

Wanneer verwijderen

Delfland verwijdert boten op grond van de wrakkenwet als ze (bijna) gezonken zijn of lekken. Delfland is namelijk verantwoordelijk voor schoon water in sloten en vaarten. We zorgen dat het waterpeil niet te hoog is om wateroverlast te voorkomen. We houden de doorstroming van het water optimaal. Ook zorgen we dat het varen veilig kan zonder obstakels in het water.

Kosten voor de eigenaar

Als we de boot teruggeven aan de eigenaar betaalt de eigenaar de kosten voor het weghalen van de boot en opslag. Als de eigenaar zich niet op tijd meldt, wordt de boot gesloopt.