(spoed)melding


Zie je iets dat niet in orde is op of langs het water? Bijvoorbeeld dat er veel te hard wordt gevaren of een (half)gezonken boot of bootwrak ligt in het water. Meld het dan ons.

Gezonken boot of bootwrak

Boten worden verwijderd als het water niet goed meer doorstroomt, ze olie lekken of in de weg liggen voor anderen. We vragen in dit soort gevallen eerst aan de booteigenaar om de boot weg te halen. Gebeurt dit niet? Dan verwijderen wij de boot. De kosten zijn dan voor de eigenaar.

Vastgelopen boot

Ben je aan het varen en loopt je boot vast? Meld dit ons. Wij kunnen je informatie geven over hoe diep het water zou moeten zijn en wie het onderhoud hier moet doen. Delfland is geen vaarwegbeheerder. De wateren worden onderhouden zodat er voldoende water is en schoon water. Het water wordt niet onderhouden met als doel om er te kunnen varen. De wateren op de vaarkaart zijn diep genoeg om met een gemiddelde boot of sloep te kunnen varen. Je kunt de informatie ook zelf bekijken op de leggerkaart. Hier zie je hoe diep het water moet zijn (minimale diepte) en wie het onderhoud (baggeren) moet doen.

Algemene melding

Wil je een melding doen omdat er iets niet orde is op of langs het water? En gaat het niet om een bootwrak of een vastgelopen boot? Maak dan een melding.

Melding maken

Spoedmelding

Heeft een melding spoed? Als iemand bijvoorbeeld heel hard vaart of er als een medisch incident op het water is. Maak dan een spoedmelding. Voor spoedeisende meldingen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via (015) 260 81 08. Buiten kantooruren word je doorgeschakeld naar een meldkamer.

Op de hoogte blijven

Heb je een melding gemaakt en aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven? Dan laten je weten wat er met de melding is gedaan én wat hiervan het resultaat is. Duurt het oplossen van je melding langer dan gemiddeld? Dan krijg je hier bericht over.

Melding voor ons of een andere organisatie?

Wij kunnen niet alle meldingen oplossen. Bijvoorbeeld als het onderwerp bij de gemeente, politie of brandweer thuishoort. In zulke gevallen geven wij je melding door aan de juiste organisatie. Zetten wij je melding door? Dan laten we je dit weten. Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Dan wordt de melding met spoed behandeld.