Vaarroutes


In het vaargebied van Delfland kun je mooie uitstapjes maken op het water. Zo kun je de natuur in Midden-Delfland bekijken of de kassenstreek in het Westland.

In het vaargebied van Delfland kun je mooie uitstapjes maken op het water. Zo kun je de natuur in Midden-Delfland bekijken of de kassenstreek in het Westland.

Voor vaartuigen waarmee je door wind of spierkracht kunt varen, geldt dat ze op alle wateren in Delfland mogen varen waar dat fysiek mogelijk is. Dit zijn bijvoorbeeld roeibootjes, kano’s en suppen.

Vaartuigen met een motor mogen alleen op bepaalde plekken varen. Waar dit is vind je op de vaarkaart. Dat zijn de groene lijnen. Op sommige wateren is varen alleen toegestaan met een vaarontheffing. Deze wateren zijn bijvoorbeeld te smal, te ondiep, te onoverzichtelijk of te kwetsbaar om hier zomaar met een motorboot te varen. Dit vaarwater staat op de Vaarkaart als oranje lijn.

Delfland biedt geen vaarroutes aan. Deze kun je vinden op www.sloepennetwerk.nl.

Vaardiepte

Wil je weten hoe diep het water is? De minimale diepte kun je op leggerkaart vinden. Delfland is geen vaarwegbeheerder. De wateren worden onderhouden zodat er voldoende water is en schoon water. Het water wordt niet onderhouden om er te kunnen varen. De wateren op de vaarkaart zijn diep genoeg om met een gemiddelde boot of sloep te kunnen varen. Houd dus rekening met de diepgang van je boot als je gaat varen.

Op de Schie en de Vliet is de Provincie Zuid-Holland vaarwegbeheerder. Zij houden het water diep genoeg voor de beroepsvaart.

Brughoogte

We willen graag dat er zo min mogelijk obstakels zijn voor de pleziervaart. Zo kan er prettig gevaren worden. De doorvaarthoogte bij bruggen is daarbij belangrijk. Wij maken daarom afspraken met de gemeente en provincie over eisen aan bruggen. Nieuwe bruggen over bestaand vaarwater moeten hoog genoeg zijn om eronder door te kunnen varen.

Bediening bruggen en sluizen

Delfland bedient geen bruggen of sluizen. In de ANWB Almanak staat wie je kunt bellen voor de bediening.

Vaarseizoen

Het vaarseizoen loopt van 1 april tot 31 oktober. In deze periode worden bruggen en sluizen voor de recreatievaart bediend.