Strijp en Reijnerwatering


De Strijp en Reijnerwatering vormen een aantrekkelijke vaarroute tussen Den Haag en het Westland en Midden-Delfland. Delfland is in 2017 een onderzoek gestart, in hoeverre vaarrecreatie met enkele voorwaarden kan worden toegestaan zonder nadelige effecten op de ecologie en de waterkwaliteit.

Wat is er onderzocht en hoe is dat gedaan?

Tijdens de pilot hebben we op meerdere plekken op de Strijp en op de Reijnerwatering bekeken wat er gebeurt als een (gemotoriseerde) boot voorbijvaart. Door beelden te maken van het vaartuig zijn deze gegevens te koppelen aan de fysisch chemische effecten onder water. Denk aan zuurstofgehalte, chlorofyl (maat voor hoeveelheid algen), elektrische geleidbaarheid en troebelheid. Verder bekeken we meerdere keren de bedekking en de diversiteit van vegetatie in de groeiperiode. Deze data vertaalden we naar een zogeheten 'score' voor de ecologie op de meetpunten en vergeleken we met vergelijkbare wateren zonder vaarverkeer.

varen strijp en reijnerwatering

Voorwaarden varen op de Strijp en Reijnerwatering

De watergangen van de Strijp en Reijnerwatering zijn te smal voor druk vaarverkeer. Daarom hebben we samen met gemeenten en belanghebbenden de volgende voorwaarden vastgelegd:

  • De Strijp en Reijnerwatering zijn gesloten in het voorjaar en alleen open voor vaarverkeer tussen 15 juni en 15 april het jaar erop (in het voorjaar stremmen we het vaarwater met een balk, tot en met 15 juni).
  • De maximumsnelheid is 4 km/u (in plaats van de gebruikelijke 6 km/u).
  • De Strijp en Reijnerwatering zijn alleen open voor eenrichtingsverkeer: van Den Haag naar Westland/Midden-Delfland (bewoners langs dit vaarwater kunnen hiervoor een ontheffing aanvragen)

Deze voorwaarden zijn effectief gebleken: na 4 jaar onderzoek zien we geen negatief effect op de ecologie. Daarom zijn deze voorwaarden in 2022 in een verkeersbesluit opgenomen.