Ontheffing voor varen: regelen


Op de vaarkaart zie je op welke wateren je met een gemotoriseerde boot mag varen. Je hebt op deze wateren geen vaarvergunning nodig. Op de kaart staan ook uitzonderingswateren. Daar mag je alleen met een vaarontheffing varen.

Wanneer vaarontheffing nodig

In de Vaarverordening Delfland staat dat je vrij mag varen over onze wateren. Wil je met een gemotoriseerde boot varen? Dan mag dat alleen op het vaarwater dat op de vaarkaart staat. Dat zijn de groene lijnen. Op sommige wateren is varen alleen toegestaan met een vaarontheffing. Deze wateren zijn bijvoorbeeld te smal, te ondiep, te onoverzichtelijk of te kwetsbaar om hier zomaar met een motorboot te varen. Dit vaarwater staat op de vaarkaart als oranje lijn.

Hieronder staat wanneer je een vaarontheffing kunt aanvragen. Dit kun je doen door een mail met de vereiste bijlagen te sturen naar loket@hhdelfland.nl.

Let erop dat deze vaarontheffing geen toestemming geeft voor afmeren of een ligplaats. Delfland heeft hier regels voor. Deze vind je op de pagina afmeren, ligplaatsen en steigers.

varen-ontheffingswater

Vaarontheffing voor particulieren

Je kunt een vaarontheffing aanvragen als je kunt aantonen dat je aan het vaarwater woont of een perceel in eigendom hebt of huurt dat aan het vaarwater grenst. Dit kun je aantonen met:

  • een (kopie)van de huurovereenkomst van de woning
  • een eigendomsakte
  • een uittreksel van het kadaster
  • een (kopie) van een bankafschrift in combinatie met een kopie van een legitimatiebewijs

Vaarontheffing voor ondernemers

Je kunt een vaarontheffing aanvragen als je kunt aantonen dat je commerciële belangen hebt bij het varen op de wateren die oranje gemarkeerd zijn op de vaarkaart, zoals rondvaarten. Dit kun je aantonen met:

  • een uittreksel Kamer van Koophandel
  • een website
  • folders

Vaarontheffing voor scholing, onderzoek, evenementen

Voor scholing, onderzoek en evenementen kun je in overleg met Delfland een vaarontheffing aanvragen om te mogen varen op de wateren die oranje gemarkeerd zijn op de vaarkaart. Bij het aanvragen van een vaarontheffing geldt dat de bewijslast bij de aanvrager ligt.