Verkeersregels op het water


Net als op de weg, gelden op het water regels voor bijvoorbeeld de maximale snelheid en het formaat van het vaartuig. Regels voor het vaarverkeer zijn vastgelegd in landelijke regelgeving. Deze landelijke regels worden aangevuld met regels die specifiek zijn voor varen op onze sloten en vaarten.

Net als op de weg, gelden op het water regels voor bijvoorbeeld de maximale snelheid en het formaat van het vaartuig. Regels voor het vaarverkeer zijn vastgelegd in landelijke regelgeving. Deze landelijke regels worden aangevuld met regels die specifiek zijn voor varen op onze sloten en vaarten.

Verkeersregels in ons vaargebied

Een boot gedraagt zich anders dan een auto. Het ‘parkeren’ van een boot (aanleggen of afmeren) is anders. Elk type boot heeft zijn eigen vaargedrag. Dit ligt bijvoorbeeld aan de grootte en rompvorm. Daar komen wind, golven en stroom bij. Ga daarom niet zonder ervaring zomaar het water op.

Voor vaartuigen waarmee je door wind of spierkracht kunt varen, geldt dat ze op alle wateren in Delfland mogen varen waar dat fysiek mogelijk is. Dit zijn bijvoorbeeld roeibootjes, kano’s en suppen.

Vaartuigen met een motor mogen alleen op bepaalde plekken varen. Waar dit is vind je op de Vaarkaart. De regels voor het gemotoriseerd vaarverkeer op het water staan in het Binnenvaartpolitiereglement, de Vaarverordening Delfland en in verkeersbesluiten. Hieronder staan de belangrijkste verkeersregels:

  • Op ons water geldt een maximumsnelheid van 6 kilometer per uur - tenzij in een verkeersbesluit een lagere snelheid is bepaald. Dit is voor de veiligheid van het vaarverkeer. En om schade aan de natuur en eigendommen van anderen te voorkomen.
  • Motorboten korter dan 21 meter lang, 3,50 meter breed en 1 meter diep mogen zonder ontheffing op de groene wateren op de Vaarkaart varen.
  • Varen met waterscooter of jetski is verboden.
  • Zie je veel waterplanten langs de waterkant? Dan is de kans groot dat dit een natuurvriendelijke oever is. Hou hier rekening met je snelheid en maak geen grote golven. Zo voorkom je schade aan kwetsbare waterplanten en behoud je de waternatuur.
  • Niet aanmeren in vaarwater met een vaarstrook die smaller is dan 8 meter. Ook mag de resterende vaarstrook niet smaller worden dan 8 meter als je jouw boot afmeert.
  • Niet aanmeren binnen 20 meter van een bocht.
  • Niet aanmeren bij een gemaal, natuurvriendelijke oever of vispaaiplaats.

Door veilig te varen heeft iedereen op het water meer plezier. Je bent zelf verantwoordelijk voor veilig en verantwoordelijk gedrag op het water. Allerlei praktische informatie vind je op Varen doen je samen.

Waar gelden de verkeersregels?

Delfland is samen met een aantal gemeenten en de Provincie Zuid-Holland nautisch beheerder in het gebied van Delfland. Dit betekent dat Delfland dus niet overal nautisch beheerder is. De verkeersregels uit de Vaarverordening van Delfland gelden dus ook alleen in het vaargebied waar Delfland nautisch beheerder is. Langs het water staan borden waarop je kunt zien wanneer je het vaargebied van Delfland in vaart.

Verkeersborden

De verkeersborden langs het water zijn te vergelijken met verkeersborden op de weg. Als je gaat varen, zorg dan dat je de betekenis van verkeersborden kent. In het Binnenvaartpolitiereglement staan de borden met uitleg. Het is handig om een uitdraai met de verkeersborden aan boord te hebben of op je mobiel.

Bord

Toelichting

6 km per uur

Je mag hier maximaal 6 km/h varen.

maak geen grote golven

Je mag geen grote golven met je boot maken.

niet met motorboot varen

Je mag hier niet met een motorboot varen.

kleine doorvaarthoogte

Doorvaarthoogte is hier klein.

ondiep water

Het water is hier ondiep.

Controle op het water

Onze handhavers zijn regelmatig op het water te vinden voor controle. Schippers die zich niet aan de regels houden riskeren een boete. Wij letten op de maximale snelheid, effect van varen op de oevers, type boot, bootwrakken en of afgemeerde boten de doorvaart niet hinderen. De politie let op het alcoholgebruik, wildplassen en geluidsoverlast. Als onze medewerkers verstoring van de openbare orde zien melden zij dit aan de politie.

Toezicht op het water

In de flyer van de politie (pdf, 2.6 MB) vind je tips voor veilig varen in de gemeente Westland en Midden-Delfland.