Wij en water


Hoe inwoners omgaan met water

Water is overal om ons heen. Het is de bron van het leven. Het is een vriend, maar soms ook een vijand. Daarom is het belangrijk om ons water goed te beheren. Goed waterbeheer past zich aan de veranderende omstandigheden aan. Er komen namelijk grote veranderingen op ons af. Bijvoorbeeld de veranderingen in het klimaat. Of de grote vraag naar meer woningen in een gebied waar al heel veel mensen wonen. Hierdoor moeten we anders gaan kijken naar onze omgeving. En de rol van water daarin.

Tentoonstelling

Binnenkort in het Gemeenlandshuis in Delft.

De rol van het Hoogheemraadschap van Delfland

Als waterschap hebben we vier belangrijke taken:

  1. Droge voeten - Stevige dijken maken leven onder zeeniveau veilig. Om overstromingen te voorkomen, onderhouden we de dijken, duinen en kades. Ze worden versterkt wanneer dit nodig is en we houden in de gaten of ze veilig genoeg zijn.
  2. Voldoende water - Meer dan helft van het gebied ligt onder zeeniveau. Als er veel regen valt moet het water weg uit ons gebied, anders kan het overlast veroorzaken. Bij droogte moet het water juist bewaard of aangevuld worden. Met een netwerk van kanalen, sloten en pompen zorgen we dat het gebied leefbaar blijft.
  3. Schoon water – Schoon, gezond en levend water is heel belangrijk voor de natuur, inwoners en ondernemers. Delfland beschermt de kwaliteit van het water en verbetert deze.
  4. Het zuiveren van water – Een persoon spoelt iedere dag ongeveer 130 liter gebruikt (kraan-)water weg naar het riool. Daarin zitten bijvoorbeeld nog resten van zeep, plas, poep, wc-papier en vet. De vier afvalwaterzuiveringen van Delfland maken dit rioolwater schoon.

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt

“Wij staan voor grote uitdagingen die we als Hoogheemraadschap niet alleen kunnen oplossen. Daarom ben ik blij met verhalen van inwoners die hier actief aan bijdragen.” Bekijk het persoonlijke verhaal van Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt en zijn kijk op water.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

kaart gebieden delfland

Kom in actie

Wil je weten hoe je als inwoner, ondernemer of gemeente zelf je steentje bij kunt dragen? Bekijk alle tips op een rijtje.