De stijging van de zeespiegel


De zeespiegel is al jaren langzaam aan het stijgen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel we verwachten dat de hoogte van het zeewater zal toenemen. Wat heeft dit voor gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland? En wat is de rol van Delfland hierin?

grafiek zeespiegelDe gevolgen van een stijgende zeespiegel

De zeespiegel stijgt. Over een langere periode kan dit betekenen dat er steeds meer zout water in de sloten, vaarten en kanalen van het gebied van Delfland komt. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de glastuinbouw. Zij hebben zoet water nodig voor het verbouwen van groente, bloemen en fruit.

Grotere gevolgen bij overstroming

Door de stijging van de zeespiegel, komen de polders van het gebied van Delfland in verhouding steeds dieper te liggen. Bij een overstroming zijn de gevolgen veel groter. Huizen of land komen dan meer onder water te staan.

Wonen in Hoek van Holland

Jeroen Kramer is inwoner van Hoek van Holland. Hij is zich bewust van het belang van het strand en de dijken bij zijn woonplaats.

Bekijk zijn video over zeespiegelstijging

Rol Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland beschermt het gebied met stevige dijken en duinen. Zo worden de inwoners en hun bezittingen en bedrijven beschermd tegen overstromingen.

Eisen voor nieuwbouw en industrie

Vaak zijn er plannen om het gebied aan te passen. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuwbouwwijk of een industrieterrein. Bij al deze plannen is het heel belangrijk dat de dijken, duinen en kades in stand blijven. Daarom stelt Delfland eisen aan deze plannen. We letten goed op of plannen aan deze eisen voldoen.

Wat kun je zelf doen?

Wil je weten hoe je als inwoner, ondernemer of gemeente zelf je steentje bij kunt dragen?

Lees de tips