Michelle


Michelle Talsma is onderzoekscoördinator bij de STOWA. De STOWA doet onderzoek naar problemen waar waterschappen tegenaan lopen, zoals klimaatverandering. Michelle houdt zich bezig met manieren waarop we ons land tegen water kunnen beschermen. Omdat de afgelopen zomers erg droog waren, is ze nu ook veel bezig met oplossingen om water juist vast te houden en opnieuw te gebruiken.

Een andere manier van denken is nodig

Michelle Talsma

Water tegenhouden én vasthouden

Nederland strijdt al eeuwenlang tegen het water. Een voorbeeld hiervan is de Maeslantkering, het laatste onderdeel van de Deltawerken. Het is één van de keringen die het dichtbevolkte gebied van Zuid-Holland beschermt tegen hoog water. Maar de afgelopen zomers zijn er lange, droge perioden geweest. Dan is het belangrijk om water vast te houden.

Nieuwe oplossingen

Om water opnieuw te gebruiken of op te slaan, zijn nieuwe oplossingen nodig. Denk aan het extra zuiveren van afvalwater zodat dit opnieuw gebruikt kan worden. Of aan groene daken en tuinen waardoor het water minder snel wegstroomt en tijd krijgt om in de grond te zakken. Dit vraagt om een andere manier van denken.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

Werkgebied Delfland

Over alle zes de onderwerpen kun je hierboven achtergrondinformatie vinden. Ook lees je dan meer over de rol van Delfland bij deze uitdagingen. Wil je weten hoe je zelf je steentje bij kunt dragen? Lees dan wat je als inwoner, ondernemer of gemeente kunt doen.