Extreme neerslag


Het regent steeds vaker en harder. In de grafiek hieronder kun je zien dat de hoeveelheid regenwater in de loop van de jaren steeds groter wordt. Wat heeft dit voor gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland? En wat voor rol speelt Delfland hierin?

Gevolgen extreme neerslaggrafiek neerslag

Wanneer het heel hard regent, wordt veel water door de sloten, vaarten en kanalen afgevoerd naar zee. Dit gebeurt door middel van pompen (gemalen). De snelheid waarmee het water door de sloten, vaarten en kanalen stroomt, kan dan heel hoog zijn. Hierdoor kunnen oevers harder slijten. Ook kunnen hierdoor dijken en kades gaan verzakken. Wanneer hier huizen op gebouwd zijn, kunnen ook die gaan verzakken.

Weinig ruimte voor sterkere dijken

Om al dat water binnen de sloten, vaarten en kanalen te houden, moeten de dijken op sommige plekken hoger en breder worden gemaakt. Veel van deze dijken liggen in gebieden met veel gebouwen. Daar is weinig ruimte om de dijken te versterken.

Inwoners met wateroverlast

Heel veel regen in gebieden waar veel huizen, bedrijven en winkels staan, kan zorgen voor wateroverlast. Monica en Pepijn zijn inwoners van Delft en hadden hiermee te maken.

Bekijk de video over wateroverlast bij Monica en Pepijn

Rol Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland zorgt er continu voor dat het teveel aan water op tijd afgevoerd wordt. Tegelijk zoeken we naar slimme manieren om regenwater op te vangen en vast te houden voor droge periodes. Zoals in waterbergingen of waterpleinen. Maar er is niet veel ruimte. Daarom werkt Delfland in het project Klimaatkrachtig Delfland samen met gemeenten en andere organisaties. Met elkaar proberen we overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Lees over Klimaatkrachtig Delfland

Wat kun je zelf doen?

Wil je weten wat je als inwoner, ondernemer of gemeente zelf kunt doen?

Lees de tips