Wat kun je zelf doen?


Het klimaat verandert. Dit heeft ook effect op het water. Wat kun jij als inwoner, ondernemer, school of gemeente zelf doen? Hieronder vind je een aantal praktische tips.

vrouw en twee kinderen in achtertuin

Tips om overlast van water, droogte en hitte tegen te gaan

Om overlast van water te voorkomen, is het belangrijk dat het water in de grond kan zakken. Dit vult ook het grondwater aan. Dit is belangrijk in tijden van droogte. Water, bomen en planten zorgen voor verkoeling wanneer het heel erg warm is.

Tips voor inwoners

 • Zorg voor veel planten en bloemen in je tuin of op je balkon.
 • Wil je tegels in je tuin? Gebruik dan tegels met een voeg ertussen. Dan kan het water tussen de tegels door de grond in zakken. Of gebruik tegels die water doorlaten.
 • Leg een groen dak aan, bijvoorbeeld op een tuinschuur. Een groen dak is een dak bedekt met planten.
 • Maak een groene gevel. Dit kun je doen door klimplanten tegen een muur of schutting te zetten.
 • Plaats een regenton om de regen op te vangen.
 • Leg een vijver aan in je tuin.
 • Maak gebruik van de subsidie van Klimaatkrachtig Delfland. Kijk voor meer informatie op klimaatkrachtig.nl/subsidie
 • Bekijk nog meer tips voor je tuin op huisjeboompjebeter.nl

Tips voor ondernemers, scholen en gemeenten

 • Als ondernemer in de glastuinbouw kunt je je aanmelden bij Rainlevelr. In Rainlevelr maken tuinders vóór een zware bui ruimte in hun hemelwaterbassin of silo. Zo dragen zij bij aan droge voeten. En in droge tijden hoeven zij geen extra oppervlaktewater te gebruiken.

Lees over Rainlevelr

 • Koppel regenpijpen bij gebouwen af van het riool. Dit zorgt voor minder druk op het rioolstelsel. Ook kan het regenwater wegzakken in de bodem en het grondwater aanvullen.
 • Heb je een parkeerplaats die je niet zo vaak gebruikt? Gebruik dan stenen van grasbeton. Hiermee kan het regenwater in de bodem zakken.

Let op: gebruik deze stenen niet bij parkeerplaatsen die veel gebruikt worden. Zware vrachtwagens kunnen de stenen kapotrijden. Ook loop je het risico op vervuiling wanneer er bijvoorbeeld olie uit een tank lekt.

 • Bouw een waterplein. Een waterplein is een plein dat lager ligt en verschillende functies heeft. Tijdens een harde regenbui kan het regenwater naar dit plein stromen. Het water wordt daar dan tijdelijk opgevangen. Als het droog is, kunnen mensen er spelen, sporten of in de zon zitten.
 • Leg een groenblauw schoolplein aan. Dit is een schoolplein met veel groen, natuurlijke materialen en leuke onderdelen met water. Delfland ondersteunt dit soort initiatieven.

Lees over groenblauwe schoolpleinen

Tips om de kwaliteit van het water te verbeteren

Voor schoon water in de sloten, vaarten en kanalen is het belangrijk dat we zo min mogelijk vervuilende stoffen of afval in het water achterlaten.

Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke bacteriën zich ontwikkelen in het water. Dit is een natuurlijk proces. Maar je kunt wel helpen om dit proces niet te versnellen.

Tips voor inwoners

 • Geef niet te vaak en te veel voer aan vissen en eenden. Te veel voedsel in het water werkt als een soort mest. Kroos en algen groeien er goed door.
 • En het klinkt smerig, maar poep is in water voedsel. Dus laat je hond niet vlakbij het water poepen. Poep spoelt weg als het regent en kan zo in het water komen.
 • Laat daarom ook je kind niet in het water spelen wanneer hij of zij een vuile luier heeft.
 • Hou het riool zoveel mogelijk schoon. Spoel bijvoorbeeld geen medicijnen, resten van verf of chemische stoffen door het riool.
 • Breng vervuilende stoffen naar de locatie waar deze veilig verwerkt kunnen worden. Breng bijvoorbeeld medicijnen die je niet meer nodig hebt, naar de apotheek. Heb je verf over na het klussen? Lever dat in bij de milieustraat of het afvalscheidingsstation van je gemeente.
 • Was je auto niet op de oprit van je huis. In het afvalwater kan vuil, vet en olie zitten. Daarom kun je beter naar de autowasstraat gaan.

Tips voor ondernemers en gemeenten

 • Zoek naar alternatieven voor of verminder het gebruik van vervuilende of chemische stoffen. Schrijf bijvoorbeeld minder medicijnen aan patiënten voor. Gebruik voor het bestrijden van onkruid middelen die niet schadelijk zijn voor het milieu.
 • Water dat vanaf het erf in de sloot terecht komt, kan vervuild zijn door voer, voerresten en mest. Scheid zoveel mogelijk het vuile en het schone water. Vang het vuile water op en gebruik het zoveel mogelijk opnieuw.
 • Wacht in het voorjaar met het bemesten van het land totdat de bodem voldoende op temperatuur is. Dan kan de bodem de voedingsstoffen opnemen. Hou hierbij voldoende afstand tot de sloot.

Tips om schadelijke stoffen niet het water in te laten lopen

 • Gebruik vervuild proceswater zoveel mogelijk opnieuw. Meer informatie hierover vind je op glastuinbouwwaterproof.nl
 • Leg als bedrijf groen en water aan in de ruimte om je gebouw heen.
 • Reserveer in je gemeente ruimte voor groen en water. Bijvoorbeeld op industrieterreinen.

Tips om de daling van de bodem tegen te gaan

Tips voor inwoners

Om de daling van de bodem zoveel mogelijk tegen te gaan, is het belangrijk dat water de bodem in kan zakken. Dit vult namelijk het grondwater aan. Tips hiervoor vind je onder het kopje ‘Tips om overlast van water, droogte en extreme hitte tegen te gaan’.

Tips voor gemeenten en ondernemers

 • De hoogte van het water in oude stadskernen is belangrijk. Door deze stabiel te houden, kunnen we zoveel mogelijk voorkomen dat huizen en winkels verzakken.
 • Wordt in de gemeente een wijk opnieuw ingericht? Zorg er dan voor dat er ruimte is voor groen en water. Hierdoor kan regenwater in de grond zakken.
 • Zijn er plannen voor een nieuwbouwwijk in je gemeente? Bouw zo'n wijk zo min mogelijk op een slappe bodem als veen. En denk vooraf goed na over de technieken die gebruikt worden om de gebouwen te funderen.
 • Maak in de glastuinbouw zo min mogelijk gebruik van grondwater. Zet regenwater in als gietwater. Rainlevelr kan hierbij helpen.

Tips voor agrariërs

Het tegengaan van bodemdaling en verminderen van CO2-uitstoot door veenoxidatie is complex en vraagt om maatwerk. Elke grondsoort vraagt om een eigen aanpak. Welke maatregel past het best bij jouw perceel? De Leidraad Bodemdaling Delfland biedt een perceelkaart, een keuzehulp en lijst met maatregelen die je kunt nemen om bodemdaling tegen te gaan.