Linda


Linda Peters is vrijwilliger bij basisschool de Oostpoort. Hier heeft zij meegeholpen aan het maken van een 'groenblauw schoolplein'. Door planten en bomen op het plein te plaatsen, is de school in de zomer beter beschermd tegen de warmte. Ook wordt regenwater beter opgevangen. Kinderen kunnen zo bovendien op hun eigen schoolplein leren over de natuur.

Mijn droom is dat kinderen weer de waarde inzien van de natuur

Linda Peters

Eenvoudig aanpassen aan extreem weer

Met een paar ingrepen kan een schoolplein al aangepast worden aan extremer weer. Met gras op het plein in plaats van tegels, kan regen beter de grond in zakken. Bomen kunnen voor schaduw zorgen zodat de klaslokalen in de zomer niet te heet worden. Met waterpleinen, regentonnen en geultjes kan water worden opgevangen of juist worden afgevoerd.

Schoolplein als buitenlokaal

Een groenblauw schoolplein kan ook als buitenlokaal worden gebruikt. Kinderen leren dan bijvoorbeeld dat een blad dat van een boom valt, geen afval is. Maar dat het een functie heeft als voeding voor de planten. Vind jij het ook belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren over de natuur?

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

Werkgebied Delfland

Over alle zes de onderwerpen kun je hierboven achtergrondinformatie vinden. Ook lees je dan meer over de rol van Delfland bij deze uitdagingen. Wil je weten hoe je zelf je steentje bij kunt dragen? Lees dan wat je als inwoner, ondernemer of gemeente kunt doen.