Ted


Ted Duijvestijn heeft een tomatenkwekerij. Hij probeert met zijn kwekerij zo duurzaam mogelijk te werken. Dit doet hij bijvoorbeeld door aardwarmte te gebruiken en water op te slaan en te hergebruiken. Ted hoopt dat er een goede oplossing wordt gevonden wordt om watertekorten en wateroverlast te verhelpen.

Te veel water en tegelijk een gebrek aan water

Ted Duijvestijn

Water voor de glastuinbouw

Een belangrijk deel van het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland wordt gebruikt voor glastuinbouw. De kassen bepalen voor een groot deel het landschap. Gewassen hebben veel en schoon water nodig. Tegelijkertijd voeren tuinbouwbedrijven veel afvalwater af.

Opslaan, zuiveren en hergebruiken

De veranderingen in het klimaat hebben óók effect op de glastuinbouw. Want er is in Nederland steeds vaker extreme regenval: heel veel regen in een korte tijd. En tegelijk zijn er steeds warmere en droge zomers. Dan is al dat water juist hard nodig. Daarom investeren steeds meer tuinbouwbedrijven in manieren om water op te slaan, water te zuiveren en water opnieuw te gebruiken.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

Werkgebied Delfland

Over alle zes de onderwerpen kun je hierboven achtergrondinformatie vinden. Ook lees je dan meer over de rol van Delfland bij deze uitdagingen. Wil je weten hoe je zelf je steentje bij kunt dragen? Lees dan wat je als inwoner, ondernemer of gemeente kunt doen.