Hitte


De zomer van 2020 was voor de derde keer achter elkaar een heel droog en warm jaar. De grafiek hieronder laat zien dat we dat in de toekomst steeds meer verwachten. Wat heeft dit voor gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland? En wat is de rol die Delfland hierin heeft?

grafiek temperatuur

Gevolgen hitte

In gebieden met veel gebouwen, zoals steden en bedrijventerreinen, is de temperatuur veel hoger dan in gebieden met veel groen, zoals parken, weiden of bossen. Hoge temperaturen kunnen heel vervelend zijn voor mensen en dieren.

Watertekort

Bij zonnig weer en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen. Als er langere tijd meer water verdampt dan er neerslag valt, ontstaat er een tekort aan water.

Meer informatie over de gevolgen van droogte

Gevolgen voor mensen en dieren

Als het buiten warmer dan 20 graden is, neemt de kans op blauwalg en botulisme in het water toe. Dit zijn bacteriën die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen en dieren. Ook kunnen sommige diersoorten die eigenlijk niet in Nederland thuishoren, zoals rivierkreeften, zich dan goed voortplanten. Rivierkreeften graven holletjes in de oevers, dijken en kades. Daarmee kunnen ze voor schade zorgen.

Rol Hoogheemraadschap van Delfland

Om de hitte in steden minder te maken, adviseert Delfland over meer water en groen in de steden. Bijvoorbeeld door het stimuleren van groenblauwe schoolpleinen.

Linda Peters is een ouder die het initiatief heeft genomen om een groenblauw schoolplein te maken.

Bekijk haar video over een groenblauw schoolplein

Veilig zwemmen

Wie wil gaan zwemmen in natuurwater, moet weten of het water vrij is van blauwalg of botulisme. Daarom meet Delfland van 1 mei tot 1 oktober de waterkwaliteit op 14 officiële zwemwaterlocaties in ons gebied. Op Zwemwater.nl kun je zien hoe de waterkwaliteit is op die plekken. Delfland investeert daarnaast in het bestrijden en onderzoeken van blauwalg.

Wat kun je zelf doen?

Wil je weten wat je als inwoner, ondernemer of gemeente zelf kunt doen?

Lees de tips