Monica


Monica en Pepijn wonen met hun gezin in Delft. Daar hadden ze bij hevige regenbuien veel overlast van het water. Samen met deskundigen vonden Monica en Pepijn een goede structurele oplossing voor in hun tuin.

Bij elke bui droegen we 20 zandzakken door het huis om het water tegen te houden

Monica Altamirano

Wateroverlast in Delft

De binnenstad van Delft heeft vaak last van wateroverlast. Het grondwater is hoog en na hevige regen kan er overlast ontstaan. Er staat dan water in tuinen, op straten en soms zelfs in huis. Dan moet het water zo snel mogelijk weg.

Ondersteuning Klimaatkrachtig Delfland

Minder tegels en meer groen in tuinen helpt. Regen kan dan de grond in zakken. En met een grote regenton in uw tuin kan het regenwater worden opvangen. Maar er zijn veel meer oplossingen om wateroverlast te voorkomen. Klimaatkrachtig Delfland ondersteunt bijvoorbeeld initiatieven van inwoners, bedrijven of scholen die helpen het water op te vangen. Iedereen kan maatregelen nemen om mee te bewegen met de veranderingen in het klimaat.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

Werkgebied Delfland

Over alle zes de onderwerpen kun je hierboven achtergrondinformatie vinden. Ook lees je dan meer over de rol van Delfland bij deze uitdagingen. Wil je weten hoe je zelf je steentje bij kunt dragen? Lees wat je als inwoner, ondernemer of gemeente kunt doen