Waterkwaliteit


De kwaliteit van het water is maar beperkt beter geworden in de afgelopen jaren. Wat heeft dit voor gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland? En wat voor rol speelt Delfland hierin?

grafiek waterkwaliteitGevolgen van lage waterkwaliteit

Wanneer de kwaliteit van het water niet goed is, heeft dit grote gevolgen voor de natuur. Water is heel belangrijk voor mensen, planten en dieren. Schoon water is nodig om te kunnen leven.

Rol Hoogheemraadschap Delfland

Delfland streeft naar schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Water dat helder is, dat fris ruikt en waarin veel verschillende planten en dieren leven.

Lekkages en lozing vanuit de glastuinbouw

In het gebied van Delfland zijn er meer dan 1.500 bedrijven in de glastuinbouw. Delfland werkt er samen met deze bedrijven aan om lekkages en het lozen van afvalwater te verminderen. In deze aanpak wordt de kwaliteit van het water voor een lange periode en heel precies gemeten. Dit gebeurt polder voor polder. Bedrijven die afvalwater afvoeren of lekken in het water, krijgen een jaar de tijd om dit op te lossen. In 2027 mag er niets meer uit kassen lekken naar bodem of sloot.

Lees over het project Gebiedsgerichte Aanpak

Water zo goed mogelijk (her)gebruiken

Ted Duijvestijn is glastuinbouwer in het Westland. Hij zoekt naar oplossingen om het water in zijn bedrijf zo goed mogelijk (opnieuw) te gebruiken.

Bekijk Ted's interview over water in zijn tomatenkwekerij

Ontwikkeling van natuur in het water

Ook stimuleert Delfland de ontwikkeling van natuur in het water. Bijvoorbeeld door oevers aan te leggen met bloeiende planten en waarin verschillende (water)dieren leven.

Wat kun je zelf doen?

Wil je weten hoe je als inwoner, ondernemer of gemeente zelf je steentje bij kunt dragen?

Lees de tips