Jeroen


Ieder jaar stijgt zeespiegel en daalt de bodem waarop we leven. Voor gebieden aan de kust zijn het strand en de duinen daarom erg belangrijk als bescherming. Jeroen Kramer is bewoner van Hoek van Holland en is trots op de bescherming die het strand biedt.

Vol vertrouwen wonen op slechts een meter boven zeeniveau

Jeroen Kramer

Het water stijgt, de bodem daalt

Als de temperatuur op de aarde stijgt, warmt het zeewater ook op. En als water warmer wordt, zet het uit. Dit is een van de redenen dat de zeespiegel gaat stijgen. Ook smeltend ijs van de Noordpool zorgt ervoor dat het zeewater stijgt. Ondertussen daalt achter de Nederlandse kust de bodem. De zeespiegel stijgt met gemiddeld 1,9 mm per jaar. De bodem daalt met gemiddeld 0,2 mm per jaar.

Strand en duinen als buffer

Om het binnenland te blijven beschermen, is bijvoorbeeld het strand van Hoek van Holland flink breder gemaakt. Het strand en de duinen zijn een belangrijke buffer tussen de stijgende zee en het binnenland dat lager ligt. Naast veiligheid biedt dit gebied volop mogelijkheden voor de ontwikkeling van de natuur. En brengen mensen er hun vrije tijd door.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

Werkgebied Delfland

Over alle zes de onderwerpen kun je hierboven achtergrondinformatie vinden. Ook lees je dan meer over de rol van Delfland bij deze uitdagingen. Wil je weten hoe je zelf je steentje bij kunt dragen? Lees dan wat je als inwoner, ondernemer of gemeente kunt doen.