Floor


Floor Koornneef is Projectleider Weidevogelpact bij Hoogheemraadschap van Delfland. Zij zet zich in om het leefgebied van de weidevogels te beschermen. Een belangrijk onderdeel hiervan, is het aanpassen van het waterpeil. Hierbij moeten we rekening houden met de vogels, maar ook met de boeren.

Ik wil dat mijn zoon ook nog van de omgeving kan genieten

Floor Koornneef

Lage polders met hoge kades

Een groot deel van het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit open veenweiden. Dat zijn oude polders die laag liggen en hoge kades hebben. Ook hebben ze een bijzonder patroon aan sloten.

Bodemdaling door mens en natuur

Het zijn prachtige landschappen waarvan we genieten tijdens een wandel- of fietstocht. Maar wist je dat we dan al een stuk lager fietsen of wandelen dan eeuwen geleden? Het gebied heeft namelijk te maken met daling van de bodem. Dit komt deels door de natuur. Maar wij mensen hebben het versterkt, bijvoorbeeld door meer water uit de polder te pompen.

Nat voor de vogels, droog voor de boeren

Op de veenweiden grazen koeien, die zijn belangrijk voor ons voedsel. Ook is het een belangrijke plek voor weidevogels. Hier brengen zij hun kuikens groot. Als het land te droog is, kunnen ze met hun snavels geen voedsel meer uit de grond halen. Maar als het land te nat is, dan zakken de tractoren weg in het weiland. Het waterpeil, de hoogte of laagte van het water, is daarom belangrijk. Vooral omdat steeds meer weidevogels verdwijnen.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

Werkgebied Delfland

Over alle zes de onderwerpen kun je hierboven achtergrondinformatie vinden. Ook lees je dan meer over de rol van Delfland bij deze uitdagingen. Wil je weten hoe je zelf je steentje bij kunt dragen? Lees dan wat je als inwoner, ondernemer of gemeente kunt doen.