Droogte als uitdaging


In Nederland hebben we steeds vaker te maken met droogte. Lange perioden waarin er geen of heel weinig regen valt. Het neerslagtekort is een maat voor de droogte. Hoe hoger het tekort, hoe meer droogte. De grafiek hieronder laat zien dat het neerslagtekort de komende jaren waarschijnlijk sterk zal groeien. Wat heeft dit voor gevolgen voor het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland?

Gevolgen van de droogte

Een lange periode van droogte kan invloed hebben op de kwaliteit van het water. De rivier de Rijn kan dan minder zoet water naar Nederland brengen. Hierdoor stroomt bij vloed het zoute zeewater, via de Nieuwe Waterweg, het gebied van Delfland in. Daardoor neemt de hoeveelheid zout in het water toe. Dit heet verzilting. Zout water is slecht voor de natuur. Ook heeft het gevolgen voor de boeren en tuinders in ons gebied. Die hebben zoet water nodig voor het verbouwen van bloemen, groente en fruit.

Gevolgen voor dijken

Sommige dijken in ons gebied zijn gemaakt van veen. Deze dijken nemen het water op als een spons. Dan zijn ze sterk genoeg om water tegen te houden. Maar wanneer de dijk te droog is, kunnen er scheuren ontstaan. De dijk kan dan gaan schuiven of zelfs breken.

Gevolgen voor huizen

Wanneer er weinig of geen regen valt, daalt ook het grondwater. In een gebied waar huizen gebouwd zijn op houten grondpalen kunnen deze gaan rotten. Hierdoor kunnen huizen verzakken.

Gevolgen voor mensen en dieren

Wanneer de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt, kan botulisme ontstaan. Dan wordt een bacterie actief die gevaarlijk is voor vissen en watervogels. Bij hogere temperaturen is er ook een risico op blauwalg, bijvoorbeeld in zwemwater. Blauwalg zijn bacteriën die giftige stoffen maken. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor mensen en dieren. Door hoge temperaturen kan ook een dikke laag met kroos ontstaan. Vissen kunnen dan doodgaan doordat ze te weinig zuurstof krijgen.

Michelle Talsma is onderzoekscoördinator bij Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Bekijk haar video over droogte en water opslaan

Rol Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland wil in het gebied voldoende zoet water hebben. Hiervoor worden waterbergingen gemaakt. Dat zijn ruimtes waarin regenwater tijdelijk wordt opgevangen en bewaard. Delfland werkt hierin ook veel samen met de glastuinbouwers om regenwater op te slaan.

Project S.C.H.O.O.N.

Ook werkt Delfland aan het sluiten van de waterkringloop. Het rioolwater dat schoongemaakt wordt op de zuiveringsinstallaties wordt dan zo schoon gemaakt wordt dat het opnieuw gebruikt kan worden. De eerste stappen hiervoor worden gezet in het project S.C.H.O.O.N.

Wat kun je zelf doen?

Wil je weten wat je als inwoner, ondernemer of gemeente zelf kunt doen?

Lees de tips