Delfland is klaar voor het stormseizoen


Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. Dit is een periode waarin Delfland 700 km aan duinen, dijken en kades extra goed in de gaten houdt. Zonder deze inspecties zou een groot deel van ons gebied regelmatig onder water staan.

kust met pier en hoge golven

Gevaren van storm

We controleren onze duinen, dijken en kades regelmatig, voeren onderhoud uit en versterken ze waar nodig. De duinen en Delflandsedijk langs onze kust zijn klaar voor het stormseizoen.

Bij een grote storm in combinatie met grote verschillen tussen eb en vloed, kan het zeewater tegen of zelfs over de duinen slaan. Hierdoor spoelt grond of zand weg. We proberen dit te voorkomen door obstakels weg te halen en de waterstanden goed bij te houden. Bomen op een dijk kunnen ook gevaarlijk zijn. Als ze omwaaien trekken ze een gat in de dijk. Tijdens een storm controleren we ook dijken en kaden extra goed.

Veilig leven onder de zeespiegel

Het gebied van Delfland ligt voor het grootste deel lager dan de zee, dat wordt ook wel 'onder de zeespiegel' genoemd. Stevige duinen en dijken zorgen ervoor dat we veilig kunnen leven onder zeeniveau. Gebieden die tussen de dijk en het water liggen (buitendijks gebied) zijn niet beschermd bij hoogwater en storm. Inwoners en ondernemers nemen dan zelf maatregelen om het water tegen te houden en volgen de adviezen van hun gemeenten op.

Ben jij benieuwd wat in jouw omgeving het risico op een overstroming is? Kijk op Overstroomik.nl en vul je postcode in om te bekijken hoe hoog het water bij jou in de buurt komt.Bij een dreiging op overstroming volg je de adviezen van de veiligheidsregio op.


Procesbeheerder Inspecties Waterkeringen, Auke Visser, vertelt ons over zijn werk

voorkeur Auke Visser 2

Het gebied van Delfland ligt grotendeels onder de zeespiegel. Stevige duinen en dijken maken leven onder zeeniveau veilig. Zonder deze waterkeringen zou een groot deel van ons gebied regelmatig onder water staan. Daarom zijn dijkinspecties belangrijk. In de periode tussen 1 oktober en 1 april inspecteren we zo’n 700 kilometer aan duinen, dijken en kades extra goed.